Helsingin tuomiokapituli2020-09-01T17:02:30+00:00

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

Sana tuomiokapituli tulee alunperin latinan sanoista domus capituli. Domus merkitsee taloa ja capituli lukukappaletta.

Nimi on alunperin viitannut pappeihin, jotka kokoontuivat piispantaloon lukemaan kappaleita Raamatusta. Edelleenkin tuomiokapitulin kokoukset aloitetaan raamatunluvulla. Tuomiokirkko, hiippakunnan pääkirkko ja sen kirkkoherra, tuomiorovasti ovat samaa sanajuurta.

Hiippakunnan hallintoa hoitaa kolme viranomaista:

 • piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa
 • tuomiokapituli on hiippakunnan yleistoimielin. Se hoitaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa
 • hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa sekä hoitaa sille erikseen määrätyt tehtävät
Tiedotteita
Istuntoaikataulu
Istunnon jäsenet
Hiippakuntavaltuusto
Kirkolliskokousedustajat
Vaalit

Tiedotteita

Lataa lisää kirjoituksia

Istuntoaikataulu

Kevätkausi 2020

 • 15.1.2020 klo 12.00
 • 12.2.2020 klo 12.00
 • 18.3.2020 klo 12.00, pastoraalipubliikki
 • 22.4.2020 klo 9.00, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 27.5.2020 klo 12.00, ordinaatiopubliikki
 • 10.6.2020 klo 10.00, pastoraalipubliikki

Pappisvihkimys 31.5.2020

Kevätkausi 2021

 • 20.1.2021 klo 12.00
 • 10.2.2021 klo 12.00
 • 17.3.2021 klo 12.00
 • 14.4.2021 klo 9.00, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 12.5.2021 klo 12.00, ordinaatiopubliikki
 • 26.5.2021
 • 16.6.2021 klo 10.00, pastoraalipubliikki

Pappisvihkimys 13.5.2021

Syyskausi 2020

 • 19.8.2020 klo 12.00
 • 16.9.2020 klo 12.00
 • 7.10.2020 klo 9.00, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 28.10.2020 klo 12.00, ordinaatiopubliikki
 • 9.12.2020 klo 12.00, pastoraalipubliikki

Pappis- ja diakonianvirkaan vihkimys 1.11.2020

Syyskausi 2021

 • 18.8.2021 klo 12.00
 • 22.9.2021 klo 12.00
 • 13.10.2021 klo 9.00, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 10.11.2021 klo 12.00, ordinaatiopubliikki
 • 15.12.2021 klo 12.00, pastoraalipubliikki

Pappis- ja diakonianvirkaan vihkimys 14.11.2021

Tuomiokapitulin istunnon jäsenet

Piispa Teemu Laajasalo, tuomiokapitulin puheenjohtaja
Tuomiorovasti Marja Heltelä, tuomiokapitulin varapuheenjohtaja
Maallikkojäsen Hanna Mithiku, hiippakuntavaltuuston valitsema maallikkojäsen
Pappisasessori Hannu Pöntinen, tuomiokapitulin pappisasessori 1.1.2018-31.12.2020
Pappisasessori Hilkka Niemistö, tuomiokapitulin pappisasessori 1.3.2019-28.2.2022
Lakimiesasessori Ritva Saario
Hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen

Tuomiokapitulin istunnoissa yllä mainitut seitsemän jäsentä käyttävät päätösvaltaa.

Lisäksi istunnoissa on läsnäolo- ja puheoikeus hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla Viivi Ali-Löytyllä.

Pöytäkirjaa pitää notaari Aappo Laitinen.

Hiippakuntavaltuusto

Valtuuston jäseniksi valitaan 14 maallikkoa ja 7 pappia hiippakuntavaltuuston vaalissa. Valtuuston puheenjohtajana on maallikko. Hiippakuntavaltuustossa on läsnäolo- ja puheoikeus, piispalla, tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla maallikko- ja pappisjäsenellä.

Valtuuston maallikkojäsenet valitsevat tuomiokapitulin maallikkojäsenen. Valtuuston puheenjohtajalla on tuomiokapitulissa läsnäolo- ja puheoikeus. Tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla kirkkohallituksen jäsenellä on puolestaan hiippakuntavaltuustossa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tehtävät (KL 17b:1):

 1. tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa;
 2. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio;
 3. hyväksyä hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös;
 4. perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat, jollei 20 luvun 7 §:n 2 momentista muuta johdu;
 5. käsitellä hiippakuntavaltuuston jäsenten, tuomiokapitulin, kirkkoneuvostojen, yhteisten kirkkoneuvostojen ja seurakuntaneuvostojen sille tekemät aloitteet; sekä
 6. suorittaa muut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille annetut tehtävät.

Kokousaikataulu:

 • 8.6.2020 klo 18:00 Mikael Agricolan kirkko (Tehtaankatu 23, Helsinki)

Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Toimikausi 2020 – 2024

 • Viivi Ali-Löytty, pj.
 • Reino Halonen
 • Soili Haverinen
 • Anne Heikkinen, vpj.
 • Kirsi Hiilamo
 • Leena Huovinen
 • Jaakko Jonkka
 • Loviisa Kaartokallio
 • Eija-Riitta Korhola
 • Samuli Korkalainen
 • Katri Korolainen
 • Arttu Lindroth
 • Hanna Mithiku
 • Jussi Mäkelä
 • Laura Mäntylä
 • Juha Perilä
 • Hannu Ronimus
 • Eve Rämö
 • Marjaana Toiviainen
 • Tiina Tuomela
 • Wiking Vuori

Aloitteiden vireillepano

Hiippakuntavaltuuston jäsenillä, tuomiokapitulilla, kirkkoneuvostoilla, seurakuntaneuvostoilla ja yhteisillä kirkkoneuvostoilla on oikeus tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle.

Aloitteet on lähetettävä tuomiokapitulille kirjallisesti viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta. Aloitteen tulee sisältää ehdotus ja siihen kuuluva perustelu.

Tuomiokapitulin on valmisteltava aloitteen pohjalta esitys viimeistään valtuuston seuraavaan kokoukseen.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet voivat jättää aloitteita myös ennen valtuuston kokouksen alkua kirjallisesti puheenjohtajalle. Keskustelun jälkeen aloite lähetetään tuomiokapitulin valmisteltavaksi. Päätös aloitteen sisältämästä asiasta voidaan tehdä tuomiokapitulin esityksen perusteella samassa kokouksessa, mikäli vähintään 3/4 valtuuston läsnäolevista jäsenistä pitää asian kiireellistä ratkaisemista tarpeellisena.

Hiippakuntavaltuuston työjärjestys. Hyväksytty 18.5.2004

Kirkolliskokousedustajat

Helsingin hiippakuntaa edustaa kirkolliskokouksessa kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa.

Kirkolliskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kirkolliskokousedustajat valitaan neljän vuoden välein. Maallikkoedustajien vaalissa on äänioikeus kirkkovaltuustojen, kirkko- ja seurakuntaneuvostojen jäsenillä. Pappisedustajien vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla.

Toimikausi 2020 – 2024

 • Antturi Arto
 • Ali-Löytty Viivi
 • Haverinen Soili
 • Heltelä Marja
 • Hiilamo Kirsi
 • Jääskeläinen Jouko
 • Korhola Eija-Riitta
 • Korolainen Katri
 • Mithiku Hanna
 • Perilä Juha
 • Toiviainen Marjaana
 • Vuori Wiking

Vaalit

Hiippakunnallisia vaaleja ovat neljän vuoden välein järjestettävät kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen nykyinen vaalikausi päättyy 2020. Vuoden 2020 hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousvaalin tiedot löytyvät tästä linkistä.

Hiippakuntavaltuustoon kuuluu seitsemän pappisjäsentä ja 14 maallikkojäsentä. Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnasta neljä pappisjäsentä ja kahdeksan maallikkojäsentä.

Tämän lisäksi hiippakunnassa toimitetaan pappisasessorien vaali.

Tuomiokapitulin kokoonpanoon kuuluvien kahden pappisasessorin vaalissa ovat kelpoisia hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän papit, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja jotka ovat suorittaneet ylemmän pastoraalitutkinnon. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi kolmivuotiskaudeksi. Pappisasessorin vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit ja lehtorit.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaali toimitetaan Helsingin tuomiorovastikunnassa sekä Huopalahden, Malmin, Vartiokylän, Vantaan ja Porvoon rovastikunnissa lääninrovastin johdolla keskiviikkona 30.9.2020 klo 14.00. Lue lisää pappisasessorin vaalista tämän linkin kautta.

Ennen vaaleilla valitun lääninrovastin valintatapa on muuttunut vuodesta 2018 alkaen. Vaalien sijaan lääninrovastin nimittää nykyään tuomiokapituli neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista. Läänirovastit ovat hiippakunnan papistossa piispan keskeisiä työtovereita. He toimivat piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa.