Kirkon työntekijöille2019-01-17T14:58:33+00:00
PAPPI
DIAKONIAN VIRANHALTIJA
KIRKKOHERRA
SUNTIO
KANTTORI
Kirkon alan opiskelija
Kaikille avoimia koulutuksia
YLEISIÄ TOIMINTAOHJEITA SEURAKUNNILLE

PAPPI

Hakeutuminen pappisvirkaan
Ordinaatiovalmennus
Pastoraalitutkinto
Avoimet virat
Tilaa nimikirjaote
Synodaalikokoukset

HAKEUTUMINEN PAPPISVIRKAAN

Papiksi voidaan vihkiä (KJ 5:5)

 • toimittamaan papinvirkaa
 • tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen virkoihin
 • kirkon lähetysjärjestön tai muun kristillisen yhteisön palvelukseen
 • uskonnonopettajaksi tai teologisen tieteen opettajaksi yliopiston tai muun korkeakoulun palvelukseen.

Papiksi vihittävän tulee olla (KJ 5:2)

 • jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon jäsen
 • suorittanut yliopistossa piispainkokouksen hyväksymän teologisen tutkinnon
 • terveydeltään pappisvirkaan kykenevä
 • muutoinkin pappisvirkaan soveltuva.

Papiksivihittävän tulee saada kutsu eli vokaatio pappisvirkaan. Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen järjestö. Keväällä 2019 vokaation ja vokaation saaneen pappisvihkimysanomuksen tulee olla tuomiokapitulissa viimeistään 14. maaliskuuta 2019.

Tuomiokapituli ottaa vastaan pappisvihkimystä etsivien vapaamuotoisia ilmoittautumisia KirkkoHR-verkkolomakkeen kautta. Notaari välittää tiedot avoimen hakemuksen täyttäneistä työnetsijöistä hiippakunnan kirkkoherroille. Hakemus on voimassa vuoden ajan sen täyttämisestä lukien. Hakemusta voi täydentää milloin tahansa siirtymällä hakemuksen jättöön uudelleen. Samalla hakemuksen voimassaoloaika alkaa päivityspäivämäärästä uudelleen.

Helsingin ja Espoon hiippakunnilla on yhteisesti sovittu ohjeistus, kummasta hiippakunnasta vokaatiota haetaan, kun vokaatio ei ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palvelukseen. Pääsääntö on, että vokaatiota haetaan sen hiippakunnan tuomiokapitulista, jossa tehtävän virka- tai pääasiallinen toimipaikka tulisi olemaan. Virkapaikkaperiaatteesta voidaan joskus poiketa kotiseurakuntaperiaatteen hyväksi. Esimerkiksi Kirkkohallituksen ja Helsingin yliopiston palvelukseen pappisvihkimystä anova hakee sitä kotiseurakuntansa perusteella. Yksittäistapauksista hiippakunnat neuvottelevat keskenään. Lisätietoja antavat notaarit.

Vokaation jälkeen

Sen jälkeen kun henkilö on saanut kutsun kirkkojärjestyksen edellyttämään papin virkaan tai toimeen, hänen tulee:

 • Olla yhteydessä piispan sihteeri Maritta Maunuseen haastatteluajan sopimiseksi
 • Täyttää hakemus pappisvirkaan vihkimiseksi (Hakemus pappisvirkaan), joka toimitetaan Maritta Maunuselle ja notaari Aappo Laitiselle
  • Hakemuslomakkeen liitteeksi laaditaan esittelykirje aiheesta Hengellinen matkani – miksi toivon pappisvirkaan vihkimystä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa (1-2-sivua)
  • Hakemuksen liitteeksi tulee lisätä myös kopio pappisvirkaan kelpoistavasta tutkinnosta sekä portfolio (Ohje portfolion tekemistä varten). Teologisen tieteen opettajan ja uskonnonopettajan on hyvä laittaa pappisvihkimysanomuksen liitteeksi jäljennös viranhoitomääräyksestä.

Vokaation ja pappisvihkimyshakemuksen perusteella piispa kutsuu henkilön haastatteluun. Sen jälkeen hänet kutsutaan tuomiokapitulin aamumessuun ja istuntoon tutustumiskeskustelua varten. Tässä istunnossa tuomiokapituli päättää, ketkä pappisvihkimystä anoneista otetaan ordinaatiokoulutukseen. Ordinaatiokoulutus kestää kuukauden aikana noin kaksi viikkoa.

Pappisvihkimyksestä päättävät piispa ja tuomiokapituli. Ordinaatiokoulutukseen osallistuneet osallistuvat ennen pappisvihkimystä ordinaatiopubliikkiin. Publiikin hyväksytysti suorittaneille annetaan kirkkojärjestyksen 6:33 ja 6:57 mukaiset virkamääräykset ja oikeutukset tuomiokapitulin istunnossa publiikin jälkeen. Pappisvihkimyksen suorittaa piispa.

ORDINAATIOVALMENNUS

Kevään 2019 ordinaatiovalmennus järjestetään huhti-toukokuussa. Pappisvihkimys on 5. toukokuuta 2019.

PASTORAALITUTKINTO

Pastoraalitutkinto (40 op) on työuran alkuvaiheeseen papeille suunniteltu tutkinto, jonka tavoitteena on syventää niitä tietoja ja kehittää niitä taitoja, joita pappi tarvitsee kirkon työssä.

Pastoraalitutkintoa edellytetään muun muassa kappalaisen ja kirkkoherran virkaa hakevalta papilta (Kirkkojärjestys 6:10).

Tutkinnon opintokokonaisuuksia järjestävät Kirkon koulutuskeskus ja tuomiokapitulit. Pastoraalitutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin noin 3–4 vuotta.

Pastoraalitutkinto suoritetaan tuomiokapitulin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (HOPS). Se laaditaan yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa ordinaatiovalmennuksen päättyessä.

Pastoraalitutkinnon osa-alueista ja ilmoittautuminen kursseille tapahtuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Plus-nettisivujen kautta.

AVOIMET VIRAT

Helsingin hiippakunnassa avoimeksi julistetut kirkkoherran ja kappalaisen virat löytyvät KirkkoHR-järjestelmästä.

Ilmoituksia avoinna olevista seurakuntapastorin viroista sekä muita kirkon avoimia työpaikkoja kannattaa seurata kirkon nettisivuilta.

SYNODAALIKOKOUKSET

Hiippakunnallisia pappeinkokouksia eli synodaalikokouksia pidettiin Suomessa jo keskiajalla.

Piispa kutsuu hiippakunnan papit ja lehtorit synodaalikokoukseen vähintään joka kuudes vuosi. Voimassaolevan kirkkolain mukaan synodaalikokouksen tehtävänä on käsitellä teologisia kysymyksiä, seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita.

Helsingin hiippakunnan vuoden 2018 synodaalikokouksen teema oli missio, ”Tässä olen, lähetä minut!” (Jes. 6:8). Kokouksessa pohdittiin kirkon olemassaolon oikeutusta tämän tehtävän valossa – pohdittiin yhdessä sitä, kuinka Jeesuksesta tässä ajassa kerrotaan. Kokouksessa käsiteltiin väljästi kirkkohallituksen raporttia ”Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä”, johon osallistujia pyydettiin tutustumaan. Raportti löytyy oheisen linkin kautta.

Synodaalikokouksessa pidetyt esitelmät ovat luettavissa täältä:

Tässä olen – Lauri Kemppaisen synodaaliesitelmä

Lähetä minut – Marja Heltelän synodaaliesitelmä

DIAKONIAN VIRANHALTIJA

Diakonian virkaan vihkimys järjestetään kerran vuodessa syksyllä yhdessä pappisvihkimyksen kanssa.

Diakoniavihkimystä voi hakea seurakunnassa, sairaalassa tai järjestössä työskentelevä, joka on suorittanut sosionomi (AMK) diakonin tai sairaanhoitaja (AMK) diakonissan tutkinnon.  Tutkinnon tulee täyttää piispainkokouksen määrittämät vaatimukset.

Hakulomakkeen voi pyytää tuomiokapitulista sähköpostilla osoitteesta helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Kysy lisätietoja diakonian ordinaatiokoulutuksesta dekaani Reijo Liimataiselta.

KIRKKOHERRA

SUNTIO

Suntio, rippikoululainen ja messu (1 op) -suntiokoulutus

23.-25.10.2019

Koulutus alkaa Helsingin tuomiokirkon kryptassa 23.10.2019 ja jatkuu koulutusristeilynä Tukholmaan (Tallink-Silja / Silja Serenade).

Osaamistavoite: Osallistuja tutustuu uuteen rippikoulusuunnitelmaan 2017 ja hahmottaa oman suntion työn, messuna ja rippikoulun yhteyttä moniammatillisesti.

Osallistumismaksu: 90 euroa / hlö
Hinta sisältää koulutuksen sekä aamukahvin ja keittolounaan kryptassa.

Täysihoitomaksu:

A-luokan 1 hlön hytissä 255 euroa / hlö
A-luokan 2-hlön hytissä 195 euroa / hlö
B-luokan 1 hlön hytissä 225 euroa / hlö
B-luokan 2 hlön hytissä 180 euroa / hlö

Täysihoitomaksu sisältää: majoitus valitussa hyttiluokassa ja seuraavat ruokailut: 2*meriaamiainen, 2*buffet-illallinen, 2*kokouskahvit sekä bussikuljetus Tukholman tutustumiskohteeseen, huom! ei paluukuljetusta.

Koulutukseen mahtuu mukaan 65 osallistujaa.

ILMOITTAUDU

KANTTORI

KIRKON ALAN OPISKELIJA

KAIKILLE AVOIMIA KOULUTUKSIA

Opintomatka Tukholmaan 11.–13.3.2019

Helsingin ja Porvoon hiippakuntien kansainvälisen työn järjestämä opintomatka

Vierailukohteina Skärholmenin, Rinkebyn Spånga-Kistan, Södermalmin Katarina Församlingin ja Sankta Claran seurakunnat, jotka toimivat monien kulttuurien, kielien ja uskontojen alueilla, ja joista osa on vähemmistöseurakunnan/pienen seurakunnan asemassa. Seurakuntien toiminta on uudessa tilanteessa monipuolistunut ja interkulttuuristunut. Lähde mukaan tutustumaan arkeen, joka on urbaanien seurakuntien tulevaisuus Suomessa.

Hinta 350 e sisältäen lennot, 2 yötä hotellimajoituksessa sis. aamiaiset, 1 x päivällinen, 1 x lounas ja ohjelman. Hintaan ei sisälly Arlanda express junaliput, 2 vrk Tukholman julkisenliikenteen lippu eivätkä muut ateriat tai kulut. Hankithan myös oman matkavakuutuksen seurakunnastasi tai srk-yhtymästäsi.

Matka on tarkoitettu seurakuntien ja seurakuntayhtymien työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille, joiden seurakunnissa on monikulttuurista/monikielistä työtä sekä muille kansainvälisyydestä ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu
Pyhästi hyvä – hyvästi pyhä?

Hiippakunnallinen viestintäpäivä Vantaalla 7.3.2019

Tervetuloa mukaan Helsingin hiippakunnan viestintäpäivään Vantaalle!

Päivän järjestävät yhteistyössä Helsingin hiippakunta sekä Helsingin ja Vantaan seurakunnat.

Viestintäpäivään osallistuminen on maksutonta. Päivään sisältyy yhteinen aamupala sekä omakustanteinen lounas. Päivän ohjelma ja sisältö tarkentuvat myöhemmin.

Ilmoittaudu
Aikuiset rippikoululaiset -työkokous 14.3.2018

Tilaisuudessa tarkastelemme oman seurakunnan aikuisten rippikoulun käymistä tukevia toimintatapoja ja saamme toisiltamme tukea aikuisrippikoulun käytäntöjen ja suunnitelmien kirjaamista paikallisseurakunnan rippikoulusuunnitelmaan.

Esillä olevia näkökulmia

 • Muuttuvan toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet
 • Valtakunnallinen rippikoulusuunnitelma
 • Nuoret aikuiset oppilaitostyössä
 • Aikuisrippikoulumateriaalia
 • Varusmiesrippikoulut
 • Maahanmuuttajat rippikoulussa

Mukana Jari Pulkkinen, Ulla Siirto ja Elina Hellqvist kirkkohallituksesta, Laura Mäntylä Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitostyöstä, Risto Kaakinen Santahaminan varuskunnasta ja Satu Huttunen Helsingin tuomiokapitulista.

Työkokoukseen kutsutaan hiippakunnan seurakuntien rippikoulutyötä tekevät työntekijät, rippikoulutyöstä ja aikuisrippikouluista vastaavat työntekijät sekä monikulttuurisuustyötä tekevät työntekijät. Välitä tätä viestiä omassa työyhteisössä eteenpäin näille työntekijöille, kiitos.

Ilmoittaudu

YLEISIÄ TOIMINTAOHJEITA SEURAKUNNILLE

OHJE UUDEN TYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄÄN SIUNAAMISEEN

Tuomiokapituli on antanut seuraavan piispainkokouksen suosituksen ohjeena uuden työntekijän tehtävään siunaamisesta Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille.

Lue ohjeistus alla olevasta linkistä:

Piispainkokouksen suositus uuden työntekijän tehtävään siunaamisesta

UUSI NIMILAKI 2019

Etu- ja sukunimilaki tulee voimaan 1.1.2019 lukien. Kirkossa kasteita ja vihkitoimituksia hoitavien pappien ja kirkkoherranvirastossa Kirjuria hoitavien tulee tuntea uutta lainsäädäntöä.

Etu- ja sukunimilaki on Finlexisssä.

Hallituksen esitys eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta luettavissa täältä.

SEKSUAALISEN HÄIRINNÄN, AHDISTELUN JA HYVÄKSIKÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY

Toimintaohjeet seurakunnille seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseen sekä näissä tilanteissa toimimiseen julkaistiin keväällä 2018.

Lue toimintaohje alla olevasta linkistä:

Toimintaohje seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn sekä näissä tilanteissa toimimiseen

Lue hiippakunnan uutiset!

Kiertokirjeessä on ajankohtaisia asioita Helsingin hiippakunnan tapahtumista, koulutuksista ja hallinnosta.
LUE KIERTOKIRJE
     
TILAA KIERTOKIRJE

Lue hiippakunnan uutiset!

Kiertokirjeessä on ajankohtaisia asioita Helsingin hiippakunnan tapahtumista, koulutuksista ja hallinnosta.
LUE KIERTOKIRJE
TILAA KIERTOKIRJE