Helsingin hiippakunta2021-11-26T10:52:27+00:00

Helsingin hiippakunta

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on yhdeksän hiippakuntaa. Helsingin hiippakuntaa johtaa piispa Teemu Laajasalo.
Hiippakunnan hallintoa ja toimintaa hoitaa tuomiokapituli.
Helsingin hiippakunta muodostuu 30 seurakunnasta Helsingissä, Vantaalla ja itäisellä Uudellamaalla. Jokaista seurakuntaa johtaa kirkkoherra. Seurakunnat muodostavat kuusi rovastikuntaa. Jokaista rovastikuntaa johtaa lääninrovasti. Osa hiippakunnan seurakunnista muodostaa seurakuntayhtymiä. Helsingin hiippakunta on perustettu vuonna 1959.

Kapituli on auki vain sopimuksen mukaan. Asiointi pyritään hoitamaan ensisijaisesti sähköisiä välineitä käyttämällä

Viraston aukioloaikojen supistumisesta huolimatta kapitulin palvelut säilyvät ennallaan. Yhteyttä voi ottaa aiempaan tapaan puhelimitse tai sähköpostilla silloinkin, kun virasto on suljettu.

KORONAVIRUSTILANNE
Synodaalikokous 2022
Pappisasessorin vaali
Ajankohtaista
Tuomiokirkon risti ja takana näkyvä meri.

Helsingin hiippakunnan seurakunnat

Tuomiorovastikunta

Lääninrovasti Juha Rintamäki (Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherra)

Tuomiokirkko
Kallio
Lauttasaari
Paavali
Töölö

Huopalahden rovastikunta

Lääninrovasti Sakari Enrold (Kannelmäen seurakunnan kirkkoherra)

Haaga
Kannelmäki
Munkkiniemi
Pitäjänmäki

Malmin rovastikunta

Lääninrovasti Ulla Kosonen (Oulunkylän seurakunnan kirkkoherra)

Malmi
Oulunkylä
Pakila

Vartiokylän rovastikunta

Lääninrovasti Jukka Pakarinen (Vartiokylän seurakunnan kirkkoherra)

Herttoniemi
Mikael
Roihuvuori
Vartiokylä
Vuosaari

Vantaan rovastikunta

Lääninrovasti Hannu Pöntinen (Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra)

Hakunila
Hämeenkylä
Korso
Rekola
Tikkurila
Vantaankoski

Porvoon rovastikunta

Lääninrovasti Juha Ilonen (Sipoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra)

Agricolan suomalainen seurakunta
Askola
Myrskylä – Mörskom
Pornainen
Porvoon suomalainen seurakunta
Pukkila
Sipoon suomalainen seurakunta

Ajankohtaista

Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille 18.11.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 18.11.2021 päätöksen, jolla rajoitetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa. Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoiteta. Päätöksellä rajoitetaan lisäksi sisätiloissa järjestettäviä yhteislaulutilaisuuksia. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Määräys ovat voimassa 25. päivä marraskuuta alkaen 24. päivä joulukuuta asti.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille (pois lukien Myrskylän ja Pukkilan seurakunnat). Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 25.11.-24.12.2021. Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Aluehallintoviraston kokoontumisrajoituspäätöksessä on erikseen määritelty ne yleisötilaisuudet, joita rajoitukset koskevat. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa. Aluehallintoviraston mukaan myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.

Sisätiloissa järjestettävään yhteislaulutilaisuuteen saa ottaa enintään puolet tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä. Seurakunnilla on kaksi vaihtoehtoa yhteislaulutilaisuuksien järjestämisessä. Seurakunta voi joko järjestää yhteislaulutilaisuuksia rajoitusten mukaisesti tai ottaa kyseisissä tilaisuuksissa käyttöön koronapassin. Jos seurakunta on ottanut koronapassin käyttöön, yhteislaulutilaisuuksissa ei tarvitse noudattaa osallistujamäärää koskevia rajoituksia.

Kirkkotiloissa järjestettävissä konserteissa ja esityksissä on osallistujille määriteltävä istumapaikat, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä. Vaihtoehtoisesti on otettava käyttöön koronapassi. Jos tilaisuudessa on määritellyt istumapaikat tai käytössä koronapassi, tilaisuuden osallistujamäärää ei rajoiteta.

Rajoitukset eivät koske muuta seurakunnan toimintaa kuin yhteislaulutilaisuuksia, konsertteja tai esityksiä. Koronapassin käyttöönotto julkista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa ei ole mahdollista.

Koronapassin käyttö tilaisuuksissa

Koronapassia ei tule ottaa käyttöön muissa tilaisuuksissa kuin edellä on mainittu.

Jos seurakunta on ottanut tilaisuudessa koronapassin käyttöön, tilaan ei saa päästää osallistujaa ilman todistusta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, joita todistuksen esittämisvelvoite ei koske. Seurakunnan on varmistettava, että koronapassi tarkastetaan kaikilta osallistujilta ovella. Jos tätä ei pystytä varmistamaan, koronapassia ei voi ottaa käyttöön. Koronapassin voi lukea THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella tai manuaalisesti ilman sähköistä lukijaohjelmaa.

Seurakuntien tulee tiedottaa etukäteen ja aktiivisesti koronapassin käyttöönotosta sekä siitä, missä tilaisuuksissa koronapassia edellytetään ehtona osallistumiselle.

Koronapassin käyttöönoton tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman monen ihmisen osallistuminen kirkkotiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voimassa olevien viranomaisrajoitusten aikana.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Edellä mainitut vaatimukset ovat voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista. Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 1. Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin.
 2. Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin.
 3. Peset kädet, yskit hihaan.
 4. Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä.
 5. Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita.
 6. Otat molemmat rokoteannokset.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa.

Lue lisää ohjeistusta koronavirustilanteesta TÄSTÄ.

Muut ajankohtaiset asiat

Piispan saarnat
Tuomiokapitulin päätökset
Koulutukset
Tapahtumat

Tapahtumat

Helsingin hiippakunnan vaali-info
HELSINGIN HIIPPAKUNNAN VAALI-INFO
#seurakuntavaalit
14.12.2021
klo 12-13.30
Teamsissa
Kenelle?
Seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille
ILMOITTAUDU 12.12.2021 mennessä osoitteessa:
Ohjelma
 • Perustiedot vaaleista/ Tuula Helenelund, Kirkkohallitus
 • Seurakuntien tuki/ Annmari Salmela, Kirkkopalvelut
 • Vaalikampanja/ Liisa Toivonen, Kirkkopalvelut

Lue hiippakunnan uutiset!

Kiertokirjeessä on ajankohtaisia asioita Helsingin hiippakunnan tapahtumista, koulutuksista ja hallinnosta.
LUE KIERTOKIRJE
     
TILAA KIERTOKIRJE

Lue hiippakunnan uutiset!

Kiertokirjeessä on ajankohtaisia asioita Helsingin hiippakunnan tapahtumista, koulutuksista ja hallinnosta.
LUE KIERTOKIRJE
TILAA KIERTOKIRJE