Ilmoitus eläkkeelle jäämisestä

Heikki Hakamies jää eläkkeelle Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virasta 1.12.2018 alkaen.

Viranhoitomääräykset

  • Kristiina Hyppölälle Vantaankosken seurakunnan IV kappalaisen virkaan 1.9.2017 alkaen
  • Kalle Kuusniemelle Lauttasaaren seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.10.2017 alkaen

Hiippakuntasiirrot

Hanna Vuollo ja Sarri Päiväsaari-Vestenius on otettu Helsingin hiippakunnan papistoon.

Kantelu

Tuomiokapituli on käsitellyt pastori Kai Sadinmaan toimittamia samaa sukupuolta olevien parien kirkollisia vihkimisiä 1.3.2017 ja 15.7.2017. Päätöksestä on julkaistu pöytäkirjanote sekä erillinen tiedote.

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 4.10.2017. Pappis- ja diakonianvirkaan vihkimys on 10.12.2017.