Helsingin tuomiokapituli2022-06-17T15:13:02+03:00

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

Sana tuomiokapituli tulee alunperin latinan sanoista domus capituli. Domus merkitsee taloa ja capituli lukukappaletta.

Nimi on alunperin viitannut pappeihin, jotka kokoontuivat piispantaloon lukemaan kappaleita Raamatusta. Edelleenkin tuomiokapitulin kokoukset aloitetaan raamatunluvulla. Tuomiokirkko, hiippakunnan pääkirkko ja sen kirkkoherra, tuomiorovasti ovat samaa sanajuurta.

Hiippakunnan hallintoa hoitaa kolme viranomaista:

 • piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa
 • tuomiokapituli on hiippakunnan yleistoimielin. Se hoitaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa
 • hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa sekä hoitaa sille erikseen määrätyt tehtävät
Tiedotteita
Istuntoaikataulu
Istunnon jäsenet
Hiippakuntavaltuusto
Kirkolliskokousedustajat
Vaalit

Tiedotteita

Istuntoaikataulu

Syyskausi 2022

 • 17.8.2022 klo 12.00
 • 21.9.2022 klo 12.00
 • 5.10.2022 klo 12.00, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 2.11.2022 klo 12.00, ordinaatiopubliikki
 • 16.11.2022 klo 12.00
 • 14.12.2022 klo 12.00, pastoraalipubliikki

Synodaalikokous 27.9.2022

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys 6.11.2022

Kevätkausi 2023

 • 18.1.2023 klo 12.00
 •  8.2.2023 klo 12.00
 •  8.3.2023 klo 12.00
 • 12.4.2023 klo 9.00, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 17.5.2023 klo 12.00, ordinaatiopubliikki
 • 14.6.2023 klo 12.00, pastoraalipubliikki

Pappisvihkimys 18.5.2023 (helatorstai)

Syyskausi 2023

 • 16.8.2023 klo 12.00
 • 20.9.2023 klo 12.00
 • 4.10.2023 klo 9.00, papiksi ja diakonin virkaan vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 1.11.2023 klo 12.00, ordinaatiopubliikki
 • 15.11.2023 klo 12.00
 • 13.12.2022 klo 12.00, pastoraalipubliikki

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys 5.11.2023

Tuomiokapitulin istunnon jäsenet

Kuva istunnon jäsenistä pöydän ympärillä

Piispa Teemu Laajasalo, tuomiokapitulin puheenjohtaja
Tuomiorovasti Marja Heltelä, tuomiokapitulin varapuheenjohtaja
Maallikkojäsen Hanna Mithiku, hiippakuntavaltuuston valitsema maallikkojäsen
Pappisasessori Hannu Pöntinen, tuomiokapitulin pappisasessori 1.1.2018-31.12.2023
Pappisasessori Anna-Maija Viljanen-Pihkala, tuomiokapitulin pappisasessori 1.2.2022 – 31.1.2025
Lakimiesasessori Ritva Saario
Hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen

Tuomiokapitulin istunnoissa yllä mainitut seitsemän jäsentä käyttävät päätösvaltaa.

Lisäksi istunnoissa on läsnäolo- ja puheoikeus hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla Viivi Ali-Löytyllä.

Pöytäkirjaa pitää notaari Antti Luoma.

Hiippakuntavaltuusto

Valtuuston jäseniksi valitaan 14 maallikkoa ja 7 pappia hiippakuntavaltuuston vaalissa. Valtuuston puheenjohtajana on maallikko. Hiippakuntavaltuustossa on läsnäolo- ja puheoikeus, piispalla, tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla maallikko- ja pappisjäsenellä.

Valtuuston maallikkojäsenet valitsevat tuomiokapitulin maallikkojäsenen. Valtuuston puheenjohtajalla on tuomiokapitulissa läsnäolo- ja puheoikeus. Tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla kirkkohallituksen jäsenellä on puolestaan hiippakuntavaltuustossa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tehtävät (KL 17b:1):

 1. tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa;
 2. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio;
 3. hyväksyä hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös;
 4. perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat, jollei 20 luvun 7 §:n 2 momentista muuta johdu;
 5. käsitellä hiippakuntavaltuuston jäsenten, tuomiokapitulin, kirkkoneuvostojen, yhteisten kirkkoneuvostojen ja seurakuntaneuvostojen sille tekemät aloitteet; sekä
 6. suorittaa muut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille annetut tehtävät.

Kokousaikataulu:

 • Seuraavat kokoukset 2.6.2022, 16.2.2023 ja 1.6.2023

Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Toimikausi 2020 – 2024

 • Lari Ahokas
 • Viivi Ali-Löytty, pj.
 • Reino Halonen
 • Soili Haverinen
 • Kirsi Hiilamo
 • Heidi Hovisilta
 • Leena Huovinen
 • Loviisa Kaartokallio
 • Eija-Riitta Korhola
 • Samuli Korkalainen
 • Katri Korolainen
 • Paula Lehmuskallio
 • Hanna Mithiku
 • Jussi Mäkelä
 • Laura Mäntylä
 • Juha Perilä
 • Hannu Ronimus
 • Eve Rämö
 • Marjaana Toiviainen
 • Tiina Tuomela
 • Wiking Vuori, vpj.

Aloitteiden vireillepano

Hiippakuntavaltuuston jäsenillä, tuomiokapitulilla, kirkkoneuvostoilla, seurakuntaneuvostoilla ja yhteisillä kirkkoneuvostoilla on oikeus tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle.

Aloitteet on lähetettävä tuomiokapitulille kirjallisesti viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta. Aloitteen tulee sisältää ehdotus ja siihen kuuluva perustelu.

Tuomiokapitulin on valmisteltava aloitteen pohjalta esitys viimeistään valtuuston seuraavaan kokoukseen.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet voivat jättää aloitteita myös ennen valtuuston kokouksen alkua kirjallisesti puheenjohtajalle. Keskustelun jälkeen aloite lähetetään tuomiokapitulin valmisteltavaksi. Päätös aloitteen sisältämästä asiasta voidaan tehdä tuomiokapitulin esityksen perusteella samassa kokouksessa, mikäli vähintään 3/4 valtuuston läsnäolevista jäsenistä pitää asian kiireellistä ratkaisemista tarpeellisena.

hiippakuntavaltuuston jäsenet pöytien takana maskit naamalla Myyrmäen virtakirkossa

Hiippakuntavaltuuston kokous Virtakirkolla Vantaalla helmikuussa 2021.

Kirkolliskokousedustajat

Helsingin hiippakuntaa edustaa kirkolliskokouksessa kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa.

Kirkolliskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kirkolliskokousedustajat valitaan neljän vuoden välein. Maallikkoedustajien vaalissa on äänioikeus kirkkovaltuustojen, kirkko- ja seurakuntaneuvostojen jäsenillä. Pappisedustajien vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla.

Toimikausi 2020 – 2024

 • Antturi Arto
 • Ali-Löytty Viivi
 • Haverinen Soili
 • Heltelä Marja
 • Hiilamo Kirsi
 • Jääskeläinen Jouko
 • Korhola Eija-Riitta
 • Korolainen Katri
 • Mithiku Hanna
 • Perilä Juha
 • Toiviainen Marjaana
 • Vuori Wiking

Vaalit

Hiippakunnallisia vaaleja ovat neljän vuoden välein järjestettävät kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen nykyinen vaalikausi päättyy vuonna 2024. Vuoden 2020 hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousvaalin tiedot löytyvät tästä linkistä.

Hiippakuntavaltuustoon kuuluu seitsemän pappisjäsentä ja 14 maallikkojäsentä. Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnasta neljä pappisjäsentä ja kahdeksan maallikkojäsentä.

Tämän lisäksi hiippakunnassa toimitetaan pappisasessorien vaali.

Tuomiokapitulin kokoonpanoon kuuluvien kahden pappisasessorin vaalissa ovat kelpoisia hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän papit, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja jotka ovat suorittaneet ylemmän pastoraalitutkinnon. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi kolmivuotiskaudeksi. Pappisasessorin vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit ja lehtorit. Seuraava pappisasessorin vaali toimitetaan hiippakunnassa 1.12.2021 klo 15. Vaalista löytää lisää tietoa tästä linkistä.

Ennen vaaleilla valitun lääninrovastin valintatapa on muuttunut vuodesta 2018 alkaen. Vaalien sijaan lääninrovastin nimittää nykyään tuomiokapituli neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista. Läänirovastit ovat hiippakunnan papistossa piispan keskeisiä työtovereita. He toimivat piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa.

Go to Top