Kirkkoherra Martti Häkkäsen virkaanasettaminen Saarna Mikaelin kirkossa 22.8.2010

Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: ”Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.” (Mark.7:36-37)

 

Rakkaat seurakuntalaiset, rakas veli Martti

Kun etukäteen luin tämän pyhäpäivän raamatunkohtia, arvelin valinneeni väärän ja sopimattoman sunnuntain uuden kirkkoherran virkaanasettamisen päiväksi. Kaikki äsken kuullut Raamatun sanat tuntuvat antavan harhauttavan ja vinon kuvan siitä, mikä on seurakunnan ja uuden kirkkoherran tehtävä ja tulevaisuus.

Kaisa Yletyisen lukemassa evankeliumissa Jeesus kieltää kertomasta siitä, millaisia ihmeitä hän on tehnyt. Häkkäsen Martin kuuluisi siis vaieta Jeesuksesta ja hänen työstään.

Sari Haapakorven lukemassa apostoli Paavalin sanassa muistutetaan, että uskon asioissa me emme kykene ajattelemaan mitään omin päin. Kirkkoherran ei siis pitäisi vain vaieta, vaan luopua myös ajattelemasta. Turhaanko Martti on opiskellut ja kehittänyt itseään?

Maija-Liisa Sepän lukemassa Vanhan testamentin kohdassa palautetaan mieleen, että Mooseksella on ”hidas puhe ja kankea kieli”, niin kuin Paavo Lipposella, mutta toisin kuin seurakunnan uudella paimenella.

Miksi Raamatussa on näin masentavia kuvauksia Jumalan palvelijoista ja näin varoittelevia sanoja opetuslasten tehtävästä? Kaikki kuullut sanat tuntuvat sotivan viestinnän lakeja ja tavoitteellista toimintatapaa vastaan.

Rohkenen nyt kuitenkin hoitaa virkaanasettamisen loppuun, sillä uskon kaikesta huolimatta, että Jumalan sanalla on jotakin tärkeää ja myönteistä sanottavaa seurakunnan ja sen paimenen tehtävästä. Tahdon pysähtyä kolmen viestin ääreen.

Jumala tekee enemmän kuin ihminen käsittää

Kaikki raamatunkohdat antavat vahvan viestin siitä, että Jumala tekee enemmän kuin ihminen käsittää.

Kertomus Mooseksesta sanoo, että Jumalan edessä on kyse enemmästä kuin inhimillisestä puhetaidosta ja retoriikasta. Jumala kutsuu Mooseksen johtamaan uppiniskaista kansaa ja tehtävä tuntuu inhimillisesti mahdottomalta. Mooses ei näe valoa ja estelee. Mutta Jumala ei ota korviinsa Mooseksen puolusteluja, vaan antaa hänelle tehtävän, vaikka se tuntuu mahdottomalta.

Mooseksen viesti tähän juhlaan on: Jumala tekee paljon enemmän kuin etevimmätkään papit ja seurakuntalaiset pystyvät ymmärtämään.

Paavalin viesti on sama. Apostoli ihmettelee sitä, miten ihmeessä usko on voinut syntyä. Luottamus Jumalaan on jotakin, joka ylittää hänen käsityskykynsä. Paavali sanoo ankarasti, että uskon asioissa ”me emme kykene ajattelemaan mitään omin päin, emme mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme”. Järki ei tavoita uskon ihmettä. Jumala tekee enemmän kuin ihminen käsittää.

Evankeliumissa Markus hämmästelee sitä, miten Jeesus voi avata kuuron korvat. Jeesuksen ihmeteko on täynnä omituisuuksia, korviin pantuja sormia, kielen kosketusta, jopa sylkeä. Olisiko niin, että nämä kummallisuudet ovat mukana evankeliumissa sen vuoksi, että me ymmärtäisimme: tässä tapahtuu jotakin ihmiselle käsittämätöntä. Jeesuksen tekojen ja sanojen jälkeen ”kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään”.  Jumala tekee enemmän kuin ihminen käsittää.

Kirkossa ja kristillisessä uskossa on kyse enemmästä kuin inhimillisesti hallittavasta todellisuudesta. Mooseksen oli turvauduttava enempään kuin puhetaitoon. Evankeliumi opettaa, että Jumalan edessä parhainkaan viestintätaito ei ole avain Jumalan salaisuuksiin.

Raamatunkohdat eivät toki anna lupaa opiskelun, suunnittelun ja harjoittelun laiminlyöntiin. Tarvitsemme ahkeruutta, kekseliäisyyttä ja aloitteellisuutta, mutta viime kädessä Raamattu ei ole mikään seurakuntasuunnittelun tai retoriikan oppikirja, vaan se kertoo Jumalan ja ihmisen suhteen ytimestä.

Jumalan ja ihmisen suhteen ensimmäinen asia on, että Jumala tekee enemmän kuin ihminen käsittää. Jumala tekee ihmeitä, hänen  toimintaansa ei selitetä järjellä. Uskossa on kyse jumalallisista salaisuuksista.

Jumalan teot ovat salaisuuksia ja niiden tulee antaa olla sellaisia. Usko ei ole ihmisen vapaa valinta eivätkä ihmeet ole kauppatavaraa. Ihmisen osa on ihmetellä ja tunnustaa, että kaikki ei ole meidän hallinnassamme. Nöyrästi meidän kaikkien on tunnustettava, että Jumala tekee enemmän kuin ihminen käsittää.

Jumala pitää huolen asiastaan

Toinen tämän pyhän raamatunkohtien viesti on, että Jumala pitää huolen asiastaan.

Kun Mooses oli epävarma ja neuvoton, Jumala sanoi hänelle rohkaisevat ja vahvat sanat: ”Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.”

Miten usein me kaikki olemmekaan arkoja ja epäröiviä sen suhteen, miten osaisimme ymmärtää Jumalan tahdon ja löytää sen tien, jota tulisi kulkea. Silti Jumala vain yksinkertaisesti käskee meidän lähteä liikkeelle: ”Mene nyt”. Ja vaikka emme lähtiessämme tietäisikään, mihin suuntaan pitää mennä, Jumala jatkaa rohkaisuaan ja sanoo: ”Minä olen sinun kanssasi”. Ja kun emme sitten löydä sanoja, Jumala lupaa: ”Minä neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.”

Mooses on kuin kotinsa ovella seisova pikku poika, jota hirvittää, kun pitäisi lähteä ulos outoon maailmaan, pelottaa eikä tiedä, miten uskaltaisi. Jumala taas on kuin isä tai äiti, joka sanoo turvallisesti ja lempeästi: ”Mene nyt, minä olen sinun kanssasi… ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.”

Kaikki muutkin pyhäpäivän raamatunkohdat antavat vahvan viestin siitä, että Jumala pitää huolen asiastaan.

Paavalin mukaan Jumala itse on hän, joka ”on tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan…” Vaikka me emme kykene luomaan uskoa emmekä aina jaksa olla uskollisia kutsumuksellemme, Jumala tekee meidät ”kykeneviksi palvelemaan”.

Jeesus ei kiellä kertomasta ihmeteoista sen vuoksi, ettei niistä saisi kertoa, vaan sen vuoksi, että hän haluaa muistuttaa meille: kaikki on Jumalan käsissä. Me emme paranna, mutta Jumala parantaa. Me emme saa ihmisiä uskomaan, mutta Jumala saa. ”Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.” Jumala pitää huolen asiastaan.

Jumala tekee hyvää

Kolmas ja kaikkein tärkein Raamatun viesti meille on kuitenkin vielä enemmän. Se, että Jumala tekee enemmän kuin me käsitämme ja että hän huolehtii meistä, ei vielä tavoita ydintä. Ratkaisevaa ei ole se, että me ihmettelemme ja että Jumala pitää huolen, vaan kaikkein tärkeintä on, että Jumala tekee hyvää. Jumala ei siis vain yleensä tee jotakin, vaan hän juuri hyvää, nimenomaan sitä, mikä ihmiselle on hyväksi.

Kirkossa emme usko vain Jumalaan yleensä, vaan uskomme hyvään Jumalaan.  Kirkossa ei viime kädessä ole kyse siitä, että ihminen ihmettelee ja Jumala toimii. Raamattu ei ole kirja, joka avaisi kaikki arvoitukset ja ihmeet, vaan Raamattu on kirja, joka kertoo hyvästä Jumalasta.

Jumalan hyvyys on avain Raamatun ymmärtämiseen. Jumalan hyvyys on takana silloinkin, kun luemme ja kuulemme Raamatusta asioita, joita meidän vaikea käsittää.

Raamatun lukemisessakin pätee vanha suomalainen sananlasku: on nähtävä metsä puilta. Meidän ei pidä tarrautua eikä pysähtyä sellaisiin Raamatun yksityiskohtiin, jotka irrallisina voivat viedä sivuun pääasiasta. Monet omituisiltakin kuulostavat yksityiskohdat eivät saa peittää alleen pääasiaa: Jumala tekee hyvää.

Juuri tähän viestiin Jumalan hyvyydestä päättyy myös päivän evankeliumi. Jeesuksen parantamisihme sai aikaan, että opetuslapset olivat ensin ylen määrin hämmästyksissään, mutta sitten he sanoivat: ”Hyvin hän on kaiken tehnyt.”

***

Rakas veli Martti. Vaikka siis voisi kuvitella, että virkaanasettamispyhän sanat nöyryyttävät sinua – ja sitä ne myös tekevät – , niin niiden pääviesti sinulle on kuitenkin rohkaiseva.

Voit lähteä turvallisella ja iloisella mielellä työhösi, sillä Jumala tekee enemmän kuin ihminen käsittää. Hän pitää huolen asiastaan ja hän tekee hyvää, niin sinulle kuin seurakuntalaisillesi, kaikille ihmisille.

Kun eteesi tulee Mooseksen tuntoja – ja niitä tulee jokaiselle papille – , muista silloin Jumalan sanat: ”Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.”

Kaikkivaltias ja armollinen Jumala siunatkoon sinua.