Kirkon työntekijöille2021-10-06T14:53:35+00:00
PAPPI
DIAKONIAN VIRANHALTIJA
SUNTIO
KANTTORI
Kirkon alan opiskelija
TUKEA JA APUA SEURAKUNNILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE
KANSAINVÄLINEN TYÖ

PAPPI

Hakeutuminen pappisvirkaan
Ordinaatiovalmennus
Pastoraalitutkinto
Avoimet virat
Tilaa nimikirjaote
Synodaalikokoukset

HAKEUTUMINEN PAPPISVIRKAAN

Papiksi voidaan vihkiä (KJ 5:5)

 • toimittamaan papinvirkaa
 • tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen virkoihin
 • kirkon lähetysjärjestön tai muun kristillisen yhteisön palvelukseen
 • uskonnonopettajaksi tai teologisen tieteen opettajaksi yliopiston tai muun korkeakoulun palvelukseen.

Papiksi vihittävän tulee olla (KJ 5:2)

 • jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon jäsen
 • suorittanut yliopistossa piispainkokouksen hyväksymän teologisen tutkinnon
 • terveydeltään pappisvirkaan kykenevä
 • muutoinkin pappisvirkaan soveltuva.

Papiksivihittävän tulee saada kutsu eli vokaatio papin virkaan. Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen yhteisö. Henkilö voidaan vihkiä papiksi myös, mikäli hän toimii kirkkojärjestyksessä edellytetyllä tavalla teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai muussa korkeakoulussa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa. Mikäli kutsun antaja on lähetysjärjestö tai muu kristillinen yhteisö, asia käsitellään siinä tuomiokapitulissa, jonka alueella järjestön tai yhdistyksen kotipaikka sijaitsee. Espoon ja Helsingin hiippakuntien kesken on päätetty, että edellä mainitusta koti-/virkapaikkaperiaatteesta poiketaan kirkkohallituksen ja Helsingin yliopiston palvelukseen pappisvihkimystä anottaessa, jolloin pappisvihkimysanomus osoitetaan Espoon tai Helsingin hiippakunnalle henkilön kotiseurakunnan perusteella. Kutsun tulee olla virkaan tai toimeen, jossa on vähintään 6 kk päätoimista työtä tai 12 kk osa-aikaista työtä vihkimyspäivämäärästä lukien. Uskonnonopettajan tehtävään vihittävällä tulee olla riittävästi uskonnonopetusta. Muun kuin seurakunnan palvelukseen vihittäessä tehtävien tulee olla riittävässä määrin papillisia. Pappisvihkimyksestä päättävät piispa ja tuomiokapituli. Pappisvihkimyksen toimittaa piispa.

Helsingin hiippakunnassa on vuosittain kaksi pappisvihkimystä. Pappisvihkimys ja sitä edeltävään ordinaatiovalmennukseen osallistuminen edellyttävät teologian maisterin tutkintoa, johon sisältyy kelpoisuus kirkon virkaan, kirkkojärjestyksen 5:5 §:n mukaista kutsua eli vokaatiota papin virkaan sekä piispalle ja tuomiokapitulille osoitettua kirjallista hakemusta pappisvihkimyksestä.

Helsingin hiippakunnasta vokaatiota etsivän tulee ilmoittautua täyttämällä vapaamuotoinen hakemus KirkkoHR-verkkolomakkeen kautta.  Hakemus on voimassa vuoden ajan sen täyttämisestä lukien. Notaari välittää tiedot avoimen hakemuksen täyttäneistä työnetsijöistä hiippakunnan kirkkoherroille. Seuraa myös kirkon avoimet työpaikat -sivulla olevia täsmäilmoituksia, joihin ilmoittaudutaan erikseen.

Seuraava pappisvihkimys on 7.11.2021.

Syksyn 2021 aikataulu

 • Vokaatio ja pappisvihkimysanomus tuomiokapitulissa viimeistään ma 13.9.2021.
 • Pappisvihkimystä anoneiden tutustumiskeskustelu ke 13.10.2021 klo 9.
 • Ordinaatiovalmennus alkaa ke 13.10.2021.
 • Ordinaatiopubliikki on to 4.11.2021.
 • Pappisvihkimys Helsingin tuomiokirkossa su 7.11.2021.

Sen jälkeen, kun olet saanut kutsun kirkkojärjestyksen edellyttämään papin virkaan tai toimeen, täytä hakemus ordinaatiovalmennukseen. Hakemuslomakkeen etusivulla on ohjeet hakemuksen täyttämisestä ja tarvittavista liitteistä.

ORDINAATIOVALMENNUS

Syksyn 2021 ordinaatiovalmennuksen alustava aikataulu (papiksi ja diakonian virkaan vihittävät)

Vokaatiot ja vihkimysanomukset tulee olla tuomiokapitulissa viimeistään 13.9.2021.

Ke 13.10.2021 klo 9-16.30 Ordinaatiovalmennuksen aloituspäivä

To 14.10.2021 Valmennuspäivä 

 • klo 9-15.45 (diakonian virkaan vihittävät)
 • klo 9-17 (papiksi vihittävät)

Pe 15.10.2021 Valmennuspäivä Alppilan kirkolla

 •  klo 9-15.15 (diakonian virkaan vihittävät)
 • klo 9-16.30 (papiksi vihittävät)

Ma 25.10.2021 klo 9-15.30 Valmennuspäivä Alppilan kirkolla

Pe 29.10.2021 klo 8.30-10.40 Valmennuspäivä Teams-alustalla ja klo 12-17.15 valmennuspäivä Mikael Agricolan kirkolla
(Huom! Papiksi vihittävät pääsevät kotiin klo 15.30, mutta diakonian virkaan vihittävillä päivä jatkuu klo 17.15 saakka.)

Ma 1.11.-Ke 3.11.2021 Ordinaatioretriitti Hvittorpin kurssikeskuksessa (osoite: Hvittorpintie 243, 02430 Masala, Kirkkonummi)

 • Retriitti alkaa maanantaina noin klo 11 ja päättyy keskiviikkona klo 13.

To 4.11.2021 klo 9-10.30 Ordinaatiomessun harjoitus Helsingin tuomiokirkossa ja klo 12 Ordinaatiopubliikki tuomiokapitulissa

Su 7.11.2021 klo 10 Messu ja papiksi ja diakonian virkaan vihkiminen Helsingin tuomiokirkossa

PASTORAALITUTKINTO

Pastoraalitutkinto (40 op) on työuran alkuvaiheeseen papeille suunniteltu tutkinto, jonka tavoitteena on syventää niitä tietoja ja kehittää niitä taitoja, joita pappi tarvitsee kirkon työssä.

Pastoraalitutkintoa edellytetään muun muassa kappalaisen ja kirkkoherran virkaa hakevalta papilta (Kirkkojärjestys 6:10).

Tutkinnon opintokokonaisuuksia järjestävät Kirkon koulutuskeskus ja tuomiokapitulit. Pastoraalitutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin noin 3–4 vuotta.

Pastoraalitutkinto suoritetaan tuomiokapitulin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (HOPS). Se laaditaan yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa ordinaatiovalmennuksen päättyessä.

Pastoraalitutkinnon osa-alueista ja ilmoittautuminen kursseille tapahtuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Plus-nettisivujen kautta.

AVOIMET VIRAT

Helsingin hiippakunnassa avoimeksi julistetut kirkkoherran ja kappalaisen virat löytyvät KirkkoHR-järjestelmästä.

Ilmoituksia avoinna olevista seurakuntapastorin viroista sekä muita kirkon avoimia työpaikkoja kannattaa seurata kirkon nettisivuilta.

Voit myös ilmoittautua työtä etsiväksi papiksi täyttämällä avoimen hakemuksen KirkkoHR-järjestelmässä, mikäli olet kiinnostunut avautuvista sijaisuuksista ja määräaikaisista viroista. Avoin hakemus on voimassa vuoden ajan sen täyttämisestä lukien.  Notaari välittää tiedot avoimen hakemuksen täyttäneistä työnetsijöistä hiippakunnan kirkkoherroille.

SYNODAALIKOKOUKSET

Hiippakunnallisia pappeinkokouksia eli synodaalikokouksia pidettiin Suomessa jo keskiajalla.

Piispa kutsuu hiippakunnan papit ja lehtorit synodaalikokoukseen vähintään joka kuudes vuosi. Voimassaolevan kirkkolain mukaan synodaalikokouksen tehtävänä on käsitellä teologisia kysymyksiä, seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita.

Seuraava synodaalikokous järjestetään Helsingin hiippakunnassa 27.9.2022. Lisätietoja vuoden 2022 synodaalikokouksesta löydät tämän linkin kautta.

Helsingin hiippakunnan vuoden 2018 synodaalikokouksen teema oli missio, ”Tässä olen, lähetä minut!” (Jes. 6:8). Kokouksessa pohdittiin kirkon olemassaolon oikeutusta tämän tehtävän valossa – pohdittiin yhdessä sitä, kuinka Jeesuksesta tässä ajassa kerrotaan. Kokouksessa käsiteltiin väljästi kirkkohallituksen raporttia ”Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä”, johon osallistujia pyydettiin tutustumaan. Raportti löytyy oheisen linkin kautta.

Synodaalikokouksessa pidetyt esitelmät ovat luettavissa täältä:

Tässä olen – Lauri Kemppaisen synodaaliesitelmä

Lähetä minut – Marja Heltelän synodaaliesitelmä

DIAKONIAN VIRANHALTIJA

Diakonian virkaan vihkimystä voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon (sosionomi AMK diakoni tai sairaanhoitaja AMK diakonissa) ja ovat saaneet työnantajaltaan vokaation eli kutsun diakonian virkaan. Vihkimystä hakevalla tulee olla työpaikka jossakin Helsingin hiippakunnan seurakunnassa vähintään puolen vuoden ajaksi. Tämän lisäksi diakonian virkaan voidaan vihkiä sellainen henkilö, joka toimii kirkon, kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, jonkin yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa osallistuen sovittavalla tavalla kirkon tehtävän toteuttamiseen.

Helsingin hiippakunnassa diakonian virkaan vihkimys järjestetään kerran vuodessa. Seuraava diakonian virkaan vihkimys on Helsingin tuomiokirkossa 7.11.2021. Vihkimystä haetaan hiippakunnan hakulomakkeella. Hakemukseen kuuluvat liitteet on mainittu lomakkeessa. Vihkimyksen hakemisesta on sovittava työnantajan kanssa, joka kutsuu vihittävän palvelukseensa diakonian tehtäviin.

Ennen vihkimystä järjestetään ordinaatiovalmennus, jossa käsitellään hengellisen työntekijän identiteettiin, kirkon työhön, diakoniaan ja kutsumukseen liittyviä teemoja. Valmennus on työtehtävä ja siihen osallistutaan työajalla. Päätöksen ordinaatiokoulutukseen ottamisesta ja diakonian virkaan vihkimisestä tekee piispa.

Syksyn 2021 aikataulu

 • Vokaatio ja diakonian virkaan vihkimysanomus tuomiokapitulissa viimeistään ma 13.9.2021.
 • Ordinaatiovalmennuksen aloittavien tutustumiskeskustelu ke 13.10.2021 klo 9.
 • Ordinaatiovalmennus alkaa ke 13.10.2021.
 • Ordinaatiopubliikki pidetään to 4.11.2021.
 • Messu ja papiksi ja diakonian virkaan vihkiminen Helsingin tuomiokirkossa su 7.11.2021 klo 10.

Syksyn 2021 diakonian virkaan vihkimykseen liittyvät ordinaatiovalmennuksen päivät löydät kohdasta Ordinaatiovalmennus

SUNTIO

”Minä teen teistä ihmisten kalastajia” – tulevaisuuden suntion työkalupaketti (1 op) -suntiokoulutus

3.-5.10.2022

”Minä teen teistä ihmisten kalastajia” – tulevaisuuden suntion työkalupaketti -koulutuksen teemoja on mm.

 • Suntio kutsujana, kohtaajana ja kalastajana
 • Suntion rooli ja työn murros
 • Suntio eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten osallisuuden edistäjänä.
 • Suntion ydinosaamiskuvaus ja sen äärellä työskentely
 • Koulutukseen sisältyy kirjallinen ennakkotehtävä.

Koulutuksen laajuus 1 op.

Koulutuspäivät järjestetään Helsingissä (aloituspäivä) ja Tukholmaan / Uppsalaan suuntautuvan koulutusmatkana (Tallink-Silja).
Koulutukseen on 60 osallistujapaikkaa ja se järjestetään mikäli osallistujia on vähintään 30.

Osallistumismaksu: 150 euroa/hlö
Täysihoito: A-luokan 1 hlön hytissä 235 euroa/hlö; A-luokan 2 hlön hytissä 195 euroa/hlö; B-luokan 1 hlön hytissä 215 euroa/hlö; 2 hlön B-luokan hytissä 185 euroa/hlö.
Täysihoitomaksu sisältää: majoitus valitussa hyttiluokassa sekä seuraavat ateriat: 2 * meriaamiainen, 2 * buffet-illallinen, 2 * kokouskahvit sekä bussikuljetuksen (meno-paluu) Uppsalan tutustumiskohteen Tukholmasta.
Ilmoittautuminen viimeistään 15.4.2022.
Lisätietoja: Hanna Remes hanna.remes(at)evl.fi
ILMOITTAUDU

KANTTORI

Innostun ja virkistyn! -koulutuspäivät 9.-10.2.2022 Lahdessa

Koulutuspäivät alkavat 9.2.2022 klo 10 ja päättyvät 10.2.2022 klo 13.

Päivien teemat:

 • Luova ryhmätoiminta ja yhteisömusiikki, kouluttajana Teija Tuukkanen
 • Kuoroimprovisointi ja kuorossa improvisoiminen Vocal Painting -käsimerkkejä hyödyntäen, kouluttajana Sanna Vuolteenaho
 • Lahden kuoroperhe ja sen ideologia: pääsemme seuraamaan Marjaana Turusen kuorotyöskentelyä
 • Mitä kuuluu Lahden Kansainväliselle urkuviikolle? Tutustuminen Lahden Sibeliustalon urkuihin Pauli Pietiläisen kanssa.

Osallistumismaksu 150 euroa / hlö

Ruokailut 92 euroa / hlö (sisältää 1*kokouskahvit, 2*lounas, 1*illallinen)

Huom! Ruokailut varataan kaikille koulutukseen ilmoittautuneille.

Majoitus Scandic Lahti City (Huom! Majoitus varataan vain niille, jotka varaavat majoituksen ilmoittautumisen yhteydessä.)

 • 1 hlön huone 119 euroa / hlö / yö
 • 2 hlön huone 70 euroa / hlö / yö

Ilmoittautuminen päättyy 15.11.2021.

Ilmoittautumaan pääset tämän linkin kautta

Koulutuksen järjestävät Helsingin hiippakunta ja Kirkkohallitus / KJY yhteistyössä.

Kirkon juhlat Tamperella 26.5.-28.5.2023

Toukokuussa 2023 Kirkon musiikkijuhlat, Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat ovat yhdessä Kirkon juhlat #yhdessä2023. Kolme perinteikästä juhlaa yhdistyvät ja luovat uudenlaista tilaa kohtaamiselle ja elämyksille. Tampereen keskustori täyttyy toivon sanoista ja sävelistä. Suurkuoronuotit ovat tilattavissa Suomen Kirkkomusiikkiliiton verkkokaupasta.

KIRKON ALAN OPISKELIJA

KiTOS

Helsingin hiippakunta kutsuu hiippakunnan alueella harjoittelevia kirkon alan opiskelijoita vuosittain moniammatillisiin KiTOS-päiviin. KiTOS tulee sanoista: kirkon työhön opiskelevien seminaari. Seminaarissa pohditaan kirkon työtä ja työntekijän ammatillista identiteettiä. Helsingin hiippakunta edellyttää todistusta KiTOS-päivään osallistumisesta pappisvirkaan ja diakonian virkaan vihkimystä anottaessa.

Helsingin hiippakunta järjestää KiTOS-päivän keväisin ja syksyisin. Kevään 2021 toteutui 10.3.2021. Syksyn päivä järjestetään 5.10.2021.

Ilmoittaudu ja lue lisää KiTOS-päivistä.

Ilmoittaudu

Työelämäjakson ja kirkon alan opiskelijoiden vapaaehtoistyön paikkoja

Helsingin hiippakunnan seurakuntien työelämäjakson ja vapaaehtoistyön paikkoja voi kysellä muun muassa seuraavilta henkilöiltä:

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

Hyvän toivon kappelin toiminta: Hannu Varkki, hannu.varkki(at)evl.fi

Annankulman toiminta: Eija Hokkala, eija.hokkala(at)evl.fi

Jätkäsaaren kappelikahvila: Leena Kopperi, leena.kopperi(at)evl.fi

Kallion seurakunta

Nuorisotyö ja nuorisodiakonia: Laura Huovinen, laura.huovinen(at) evl.fi

Visa Viljamaa, visa.viljamaa(at)evl.fi

Lauttasaaren seurakunta

Nuoriso- ja rippikoulutyö: Varpu Koivunen, varpu.koivunen(at)evl.fi

Paavalin seurakunta

Silta-projekti Redin kauppakeskuksessa sekä vapaaehtoistyö: Elina Pöysti, elina.poysti(at)evl.fi

Töölön seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Virva Krans, virva.krans(at)evl.fi

Haagan seurakunta

Musiikki: Hanna Autio, hanna.autio(at)evl.fi

Kannelmäen seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Virpi Koskinen, virpi.koskinen(at)evl.fi

Munkkiniemen seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Riikka Kuusisalo, riikka.kuusisalo(at)evl.fi

Malmin seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Elina Perttilä, elina.perttila(at)evl.fi

Oulunkylä seurakunta

Rippikoulutyö: Johanna Elo, johanna.elo(at)evl.fi

Vapaaehtoistyö: Laura Lindroos, laura.lindroos(at)evl.fi

Pakilan seurakunta

Musiikki ja rippikoulutyö: Jussi Hirvonen, jussi.hirvonen(at)evl.fi

Nuorisotyö: Ida Lemmetyinen, ida.lemmetyinen@evl.fi

Herttoniemen seurakunta

Vapaaehtoistyö: Juha-Matti Tikkanen juhamatti.tikkanen(at)evl.fi

Helsingin Mikaelin seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Mia Iiskola, mia.iiskola(at)evl.fi

Vartiokylän seurakunta

Nuorisotyö: Satu Jalava, satu.jalava(at)evl.fi

Vuosaaren seurakunta

Nuorisotyö: Taija Elste-Ranta, taija.elste(at)evl.fi

Hakunilan seurakunta

Varhaiskasvatus: Birgitta Tasavuori, birgitta.tasavuori(at)evl.fi

Hämeenkylän seurakunta

Nuorisotyö: Tuula Vanhanen, tuula.vanhanen(at)evl.fi

Korson seurakunta

Diakoniatyö: Sirkka Väätäinen, sirkka.vaatainen(at)evl.fi

Vantaankosken seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Paavo Ranta, paavo.ranta(at)evl.fi

Sipoon suomalainen seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Tanja Louhivuori, tanja.louhivuori(at)evl.fi

Diakoniatyö: Eea Korhonen, leena.korhonen(at)evl.fi

Helsingin hiippakunta tekee yhteistyötä työelämäjakson ja opiskelijoiden vapaaehtoistyöhön liittyvissä asioissa Espoon hiippakunnan kanssa. Espoon paikkoja voit kysellä Mika Nurmelta, mika.nurmi(at)evl.fi.

Teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimus ja reflektiopäivät

Papin työhön suuntautuvat teologian opiskelijat osallistuvat soveltuvuustutkimukseen. Soveltuvuustutkimukseen ilmoittaudutaan seurakuntaharjoitteluvaiheessa. Tutkimus järjestetään yleensä loppukesästä tai alkusyksystä. Soveltuvuustutkimusta seuraavat reflektiopäivät, joissa psykologin johdolla käydään läpi tutkimustuloksia yleisesti. Lisäksi tuomiokapitulin henkilökunta keskustelee tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kanssa. Keskustelun teemoina ovat opiskelijan suorittama seurakuntaharjoittelu, soveltuvuustutkimuksen herättämät ajatukset sekä soveltuvuus papin työhön. Reflektiopäivät sijoittuvat tavallisesti marraskuulle. Tarkempaa tietoa soveltuvuustutkimuksesta ja reflektiopäivistä.

Syksyn 2021 reflektiopäivä järjestetään yhdessä Espoon hiippakunnan kanssa tiistaina 26.10.2021 klo 9.00–16.00 Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalolla (Kirkkoranta 2 Espoo). Aamukahvi ja -tee sämpylän kera on tarjolla klo 8.30 alkaen. Päivän aikana tarjotaan myös lounas. Ota mukaasi oma soveltuvuusarviointia koskeva materiaali ja muistiinpanovälineet. Ilmoittautumisesi reflektiopäivään on kirjautunut tämän syksyn soveltuvuustutkimukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi on välttämätöntä. 

Mikäli olet suorittanut soveltuvuustutkimuksen erikseen sovitusti tai sinulta on jäänyt reflektiopäivä suorittamatta, niin ilmoittaudu reflektiopäivään hiippakuntasihteeri Mari Mattssonille, mari.mattsson@evl.fi. Reflektiopäivään liittyvät henkilökohtaiset keskustelut käydään Helsingin hiippakunnassa keskiviikkona 27.10. Keskusteaika sovitaan Mari Mattssonin kanssa. 

TUKEA JA APUA SEURAKUNNILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE

KAIKILLE AVOIMET KOULUTUKSET
TOIMINTAOHJEITA SEURAKUNNILLE
HENGELLINEN OHJAUS
TYÖNOHJAUS
RIPPIKOULUKONSULTIT

KAIKILLE AVOIMIA KOULUTUKSIA

Orientoitumiskoulutus ensimmäiseen seurakuntavirkaan tulevalle

Piispainkokous on päättänyt vuonna 2013, että ensimmäiseen seurakuntavirkaan tuleva nuorisotyönohjaaja, diakonian viranhaltija, kanttori tai varhaiskasvatuksen ohjaaja kutsutaan orientoitumiskoulutukseen, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Hiippakunnat vastaavat koulutusten järjestämisestä. Seurakuntien on huolehdittava siitä, että virassa aloittava saa tästä koulutuksesta tiedon ja että uuden työntekijän tiedot ilmoitetaan tuomiokapitulille. Koulutus on maksuton, mutta työnantajan tulee korvata matkakustannukset. Orientoitumiskoulutus on virkatehtävä, johon seurakunta osoittaa täyden työajan. Koulutus ei kuluta henkilöstökoulutukseen varattua koulutuspäiväresurssia työntekijän osalta.

Helsingin hiippakunnassa orientoitumiskoulutus järjestetään syksyisin rinnakkain pappisvihkimykseen ja diakonian virkaan vihkimiseen valmentavan ordinaatiovalmennuksen kanssa. Osa koulutuksesta toimii yhtenä, moniammatillisena ryhmänä, osa eriytyy ammattiryhmittäin.

ENNEN KOULUTUKSEN ALKUA
Ennen orientoitumiskoulutuksen alkua koulutukseen osallistujat kirjoittavat noin 1–2 sivua pitkän esittelykirjeen aiheesta ”Hengellinen matkani”. Tekstissä kirjoittaja voi kertoa itsestään ja kuvata polkuaan, joka on johdattanut kirkon työhön. Tämän kirjoitelman lisäksi jokaiselle koulutukseen osallistujalle järjestetään noin 45 minuutin haastatteluaika.

SYKSYN 2021 AIKATAULU (Huomaathan, että aikatauluun saattaa tulla pieniä muutoksia!)
ke 13.10. klo 11-14 valmennuspäivä Helsingin tuomiokirkon kappelissa
(Unioninkatu 29: kappeli sijaitsee Senaatintorilta nousevien portaiden oikealla puolella olevassa paviljongissa)

to 14.10. klo 9-15.45 valmennuspäivä Mikael Agricolan kirkon kryptassa (Tehtaankatu 23)

pe 15.10. klo 9-13.30 valmennuspäivä Alppilan kirkolla (Kotkankatu 2)

ma 25.10. klo 9-15.30 valmennuspäivä Alppilan kirkolla (Kotkankatu 2)

pe 29.10. klo 9.40-10.40 valmennuspäivä Teams-alustalla ja klo 12-17.15 valmennuspäivä Mikael Agricolan kirkolla (Tehtaankatu 23)

ma 1.-ke 3.11. retriitti Hvittorpin kurssikeskuksessa (osoite: Hvittorpintie 243, 02430 Masala, Kirkkonummi)

 • Retriitti alkaa maanantaina noin klo 11 ja päättyy keskiviikkona klo 13.

to 4.11. klo 12 Tuomiokapitulin istunto ja publiikki, jossa todistusten jako sekä juhlakahvit Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin istuntosalissa ja koulutustilassa (Bulevardi 16 B, 5. krs.)

 • asukoodi: tumma puku

ILMOITTAUMINEN 13.9.2021 mennessä.

Kastaako vai eikö kastaa? -kastewebinaari 23.9.2021 klo 9-11

”Kasteessa lapsi liitetään Jumalan suuren perheväen jäseneksi.” Onko tämä monien seurakuntien verkkosivuilla ja esitteissä kirjattu lause enää totta? Miten se puhuttelee kirkosta ja perinteistä erkaantunutta millenniaalisukupolvea? Entä tulevat sukupolvet ja heidän lapsensa? Mitä meidän tulisi kirkkona ajatella erilaisista kastekäytännöistä ja toimintatavoista?
Webinaarissa:
Tikkurilan seurakunnan kasteen sisältöstrateginen polku, Johanna Jakonen ja Elina Kuitto
Espoon seurakuntien kastekyselyn tuloksia, Heikki Lehti
Kasteen teologia, piispa Kaisamari Hintikka ja Henri Järvinen
Sprinttityöskentely
Kuka saa puhua ja kenen pitäisi puhua kasteesta ja miten? piispa Teemu Laajasalo
Liity webinaariin tästä ja tutustu webinaarin Facebook-tapahtumaan tästä.
Järjestäjinä Espoon ja Helsingin hiippakunnat yhdessä hiippakuntien seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa.

Ennakkotietoa! Jaetut eväät -valtakunnalliset jumalanpalveluspäivät Kuopiossa 18.-20.3.2022

Vuodelle 2021 suunnitellut Jaetut eväät -päivät on päätetty siirtää vuodella eteenpäin. Koulutuksellinen tapahtumaviikonloppu on suunnattu sekä seurakuntalaisille että työntekijöille. Kuopion päivien järjestämisestä vastaavat Kirkkohallitus, Kuopion hiippakunta ja Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymä.

TOIMINTAOHJEITA SEURAKUNNILLE

OHJE UUDEN TYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄÄN SIUNAAMISEEN

Tuomiokapituli on antanut seuraavan piispainkokouksen suosituksen ohjeena uuden työntekijän tehtävään siunaamisesta Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille.

Lue ohjeistus alla olevasta linkistä:

Piispainkokouksen suositus uuden työntekijän tehtävään siunaamisesta

UUSI NIMILAKI 2019

Etu- ja sukunimilaki tuli voimaan 1.1.2019 lukien. Kirkossa kasteita ja vihkitoimituksia hoitavien pappien ja kirkkoherranvirastossa Kirjuria hoitavien tulee tuntea uutta lainsäädäntöä.

Etu- ja sukunimilaki on Finlexisssä.

Hallituksen esitys eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta luettavissa täältä.

KIRKON TYÖNTEKIJÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ohjeet kirkon työntekijän toimimisesta sosiaalisessa mediassa on annettu Helsingin hiippakunnassa piispan toimesta 6.9.2021.

Lue ohjeet alla olevasta linkistä:

Kirkon työntekijä sosiaalisessa mediassa

SEKSUAALISEN HÄIRINNÄN, AHDISTELUN JA HYVÄKSIKÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY

Toimintaohjeet seurakunnille seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseen sekä näissä tilanteissa toimimiseen julkaistiin keväällä 2018.

Lue toimintaohje alla olevasta linkistä:

Toimintaohje seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn sekä näissä tilanteissa toimimiseen

MENTOROINTI

Opiskelijamentorointi

Helsingin hiippakunnan opiskelijamentorointi sijoittuu useimmiten opintojen loppuvaiheeseen. Työelämässä toimiva mentori, pappi tai kokenut kirkon työntekijä, tukee valmistumisvaiheessa olevaa ja kohti työelämää siirtyvää teologia tai kirkonalan opiskelijaa. Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. Mentorointi antaa mahdollisuuden käsitellä esimerkiksi omaan kutsumukseen, mahdolliseen tulevaan kirkon työhön sekä omaan hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä kannustavassa ja tukevassa ilmapiirissä.

Mentorointi kestää puolesta vuodesta vuoteen ja yhteisiä kokoontumiskertoja on keskimäärin 5–8. Yhden kokoontumisen kesto on 1–2 tuntia. Helsingin hiippakunta ylläpitää listaa mentoroinnin ohjaajista ja koordinoi mentoroinnin aloittamista. Kapituli vastaa myös mentorointiprosessien mentoreiden ja mentoroitavien yhteistapaamisista, joita järjestetään n. kaksi kertaa vuodessa.

Mentorointiprosessi

Mentorointiprosessi alkaa siitä, että opiskelija ottaa yhteyttä hiippakuntaan ja hänelle etsitään mentori. Tämän jälkeen mentoroitava ja mentori sopivat ensimmäisen tapaamisen, jonka aikana sovitaan mentoroinnin tavoite, käsiteltävät aihepiirit ja aikataulu.

Mentoroinnissa voidaan käsitellä mm. seuraavia aihepiirejä:

 • seurakuntaharjoittelu ja työnhaku (portfolio, CV, työhakemus ym.)
 • arjen ja työn yhteensovittaminen sekä työn rajaaminen
 • yksityisyyden ja julkisen ammatin rajanveto, oma persoona työkaluna
 • kirkon työn moninaisuus ja ammatillinen orientaatio
 • oman hengellisen elämän suhde seurakunnan työntekijän hengelliseen rooliin

Mentorointiprosessi on nimensä mukaisesti prosessityöskentelyä eli tavoite ja käsiteltävät aihepiirit voivat elää prosessin aikana. Tällöin on erityisen tärkeää sopia muutoksista yhdessä ja pitää kiinni sovituista aikatauluista.

Työntekijämentorointi

Työntekijämentoroinnin tarkoituksena on toimia kirkon työntekijöiden tukena omaan ammatilliseen ja hengelliseen kasvuun sekä oman työn reflektoimiseen liittyvissä kysymyksissä. Työntekijämentorointi voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämentorointina.

Mentorointiprosesseista vastaavat hiippakuntasihteerit Mari Mattsson, mari.mattsson@evl.fi ja Hanna Remes, hanna.remes@evl.fi.

TYÖNOHJAUS

Helsingin hiippakunnassa työnohjausta koordinoi päätoiminen työnohjaaja Seija Riekkinen Helsingin seurakuntayhtymästä.

seija.riekkinen@evl.fi, p. 050 4017045

Työnohjaus on työn kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Samalla työnohjaus tukee työhyvinvointia. Työnohjaus on tavoitteellinen prosessi, josta tehdään kirjallinen sopimus.

Prosessin pituus sovitaan erikseen tarpeen mukaan. Pisimmillään kirkon yksilötyönohjaus voi olla 40 kertaa ja ryhmätyönohjaus 30 kertaa. Työnohjausistunnon pituus on yleensä yksilötyönohjauksissa työnohjaajasta riippuen 45-60 min. ja ryhmätyönohjauksissa 1,5-2h. Tapaamiset sovitaan n. 2-4 viikon välein.

Milloin työnohjaukseen?

Työnohjaus on hyödyllistä etenkin muutostilanteissa, esimerkiksi työpaikan vaihdoksissa tai työtehtävien muuttuessa tai kun työ on erityisen kuormittavaa. Työuraa aloitteleville suositellaan mentorointia.

Työnohjausprosessissa voidaan käsitellä ammatilliseen kasvuun sekä työyhteisön jäsenenä kehittymiseen liittyviä kysymyksiä. Myös oman persoonan kasvun kysymykset ovat läsnä työnohjausprosessissa.

Työnohjaus ei kuitenkaan ole terapiaa tai hengellistä ohjausta, vaikka voikin sisältää piirteitä kummastakin.

Työnohjaukseen hakeutuminen

 1. Kun haluat päästä työnohjaukseen, puhu tästä tarpeesta esimiehesi kanssa.
 2. Kun asiasta on sovittu esimiehen kanssa, ota yhteys työnohjauksen koordinaattoriin. Hän auttaa sinua löytämään työnohjaajan. Varaudu siihen, että voit joutua odottamaan vapaan työnohjauspaikan löytymistä jonkin aikaa. Ole siis ajoissa liikkeellä.
 3. Kun työnohjaaja on löytynyt, niin sovi hänen kanssaan tapaaminen. Yleensä tutustumiskertoja on 2-4, joiden jälkeen päätetään työnohjausprosessin alkamisesta. Tällöin tehdään kirjallinen työnohjaussopimus, johon kirjataan prosessin tavoitteet ja pituus.
 4. Työnohjaus tapahtuu työajalla. Kirkon työnohjaaja on sitoutunut antamaan työnohjausta kirkon työntekijöille ilmaiseksi. Työnantaja korvaa matkakulut. Työnohjauksen mahdollisuus kuuluu kaikille ammattiryhmille.

Ryhmä- ja tiimityönohjaukset

Ryhmässä tapahtuva työnohjaus voi olla usein vielä vaikuttavampaa kuin yksilötyönohjaukset. Työnohjaukseen hakeutumisen syynä ei tarvitse olla mitään vakavaa kriisiä tai hankaluutta työssä. Työnohjaus toimii työhyvinvointia tukevana ja ylläpitävänä prosessina.

Työnohjauksessa on aikaa ajatella ja kuunnella toisia. Se voi toimia innoituksen ja innostumisen paikkana. Voit löytää uusia näkökulmia ja uutta rohkeutta ja motivaatiota työhösi. Ryhmässä näkökulmien ja ideoiden määrä moninkertaistuu. Dialogi tuottaa aina jotakin enemmän kuin mitä yksin pohtiminen voi saada aikaan.

Työnohjauksen koordinoijat

 • Seija Riekkinen, 050 4017045, päätoiminen työnohjaaja, Helsingin seurakunnat
 • Pirjo Vatanen, 050 5637516 johtava sairaalapastori, Vantaan seurakunnat
 • Tarja Korpela, johtava kasvatuksen pastori, Vantaan seurakunnat

Helsingin seurakuntayhtymän työnohjaajat

Antola, Marketta (pastori, Vuosaaren seurakunta)
050 362 4372, marketta.antola@evl.fi

Eriksson, Barbro (sairaalapappi)
050 427 0529, barbro.eriksson@hus.fi

Ferrand, Tarja (sairaalapappi, yhteinen srk-työ)
09 2340 4477, tarja.ferrand@evl.fi

Hall-Pänttäjä, Maria (diakoni)
050 3800 922, maria.hall-panttaja@evl.fi

Hannula, Kristiina (pastori, Lauttasaaren seurakunta)
09 2340 4300, kristiina.hannula@evl.fi

Harjunpää, Heli (sairaalapappi)
050 4020721, heli.harjunpaa@hel.fi

Heinonen, Leena (perheneuvonta)
09 2340 2558, leena.heinonen@evl.fi

Heinikoski, Saila (sairaalapappi)
050 4097520, saila.heinikoski@evl.fi

Heininen, Kaisa (kappalainen, Oulunkylän seurakunta)
kaisa.heininen@evl.fi

Helminen, Veli-Matti (perheneuvonta, lähijohtaja)
09 2340 2553, veli-matti.helminen@evl.fi

Hiilamo, Kirsi-Marja (perheneuvonta)
09 2340 2550, kirsi.hiilamo@evl.fi

Honkanen, Sofia (johtava diakoniatyöntekijä)
050 380 2356, sofia.honkanen@evl.fi

Huovinen, Leena (oppilaitostyö, lähijohtaja)
09 2340 2518, leena.huovinen@evl.fi

Hurmerinta, Eeva-Liisa (pastori, Kallion seurakunta)
09 2340 3624, eeva-liisa.hurmerinta@evl.fi

Iiskola, Mia (seurakuntapastori, Mikaelin seurakunta)
09 2340 4832, mia.iiskola@evl.fi

Kajos, Kimmo (erityisdiakonia)
09 2340 2574, kimmo.kajos@evl.fi

Karvonen, Keijo (sairaalasielunhoito)
050 4020 785, keijo.karvonen@hel.fi

Kivinen, Mari (sairaalasielunhoito)
0503403907, mari.kivinen@hel.fi

Kopperoinen, Markus (kappalainen, Malmin seurakunta)
09 2340 4459, markus.kopperoinen@evl.fi

Korhonen, Leena (erityisnuorisotyönohjaaja, Matteuksen kirkko)
09 2340 2356, leena.korhonen@evl.fi

Korhonen, Raija (kasvatus, seurakuntapalvelut)
09 2340 2507, raija.korhonen@evl.fi

Korkman-Lopes, Anna (perheneuvonta)
09 2340 2554, anna.korkman-lopes@evl.fi

Korpaeus-Hellsten, Tarja (kansainvälinen työ)
09 2340 2531, tarja.korpaeus-hellsten@evl.fi

Korpela, Merja (johtava diakoniatyöntekijä)
merja.korpela@evl.fi

Koskinen, Kenneth (pastori, Kampin kappeli)
kenneth.koskinen@evl.fi

Laakso, Anni (johtava nuorisotyöntekijä)
09 2340 4750, anni.i.laakso@evl.fi (maksullinen)

Lahti, Jussi (pastori, erityisdiakonia)
09 2340 2575, jussi.lahti@evl.fi

Leino, Iiro (perheneuvonta)
0405928187, iiro.leino@evl.fi

Lindström, Eva-Lisa (pastori, Mikaelin seurakunta)
09 2340 4833, eva-lisa.lindstrom@evl.fi

Lumijärvi, Ulla (yhteisöpastori, yhteinen seurakuntatyö)
09 2340 2536, ulla.lumijarvi@evl.fi

Markkunen, Annette (seurakuntapastori, Lauttasaaren seurakunta)
annette.markkunen@evl.fi

Mattila, Marko (sairaalapastori, lähijohtaja)
050 4022913, marko.mattila@hel.fi

Maunuksela, Anne Maria (johtava diakoniatyöntekijä, yhteinen seurakuntatyö)
anne.maunuksela@evl.fi

Metsälä, Heidi (diakonia, Kannelmäen seurakunta)
050 380 1369, heidi.metsala@evl.fi

Mustalahti, Tuija (sairaalasielunhoito)
050 427 0537, tuija.mustalahti@hus.fi

Narvila, Raija (Palveleva Puhelin)
09 2340 2599, raija.narvila@evl.fi

Niemistö, Hilkka (pastori, Töölön seurakunta)
09 2340 4728, hilkka.niemisto@evl.fi

Nordlund, Pia (diakoniatyöntekijä, Vuosaaren seurakunta)
09 2340 6542, pia.nordlund@evl.fi

Piipari-Kokko, Satu (sairaalasielunhoito)
050 427 9946, satu.piipari-kokko@hus.fi

Pulkkinen, Tero (perheneuvonta)
050 544 3308, tero.pulkkinen@evl.fi

Rautiainen, Markku (kirkkoherra, Herttoniemen seurakunta)
09 2340 4110, markku.rautiainen@evl.fi

Repo, Taina (psykologi, erityisnuorisotyö, yhteinen seurakuntatyö)
09 2340 2354, taina.repo@evl.fi

Ruuskanen, Katianna (perheneuvonta)
09 2340 2592, katianna.ruuskanen@evl.fi

Rönkä, Riitta (perheneuvonta)
09 2340 2552, riitta.ronka@evl.fi

Salmio, Mia (diakoniatyöntekijä, Munkkiniemen seurakunta)
050 404 7132, mia.salmio@evl.fi

Silin, Mari (seurakuntapastori, Haagan seurakunta)
09 2340 3213, mari.silin@evl.fi

Similä, Hanna (oppilaitostyö)
09 2340 2037, hanna.simila@evl.fi

Stickler, Kirsi (sairaalapastori, yhteinen seurakuntatyö)
040 336 0365, kirsi.stickler@evl.fi

Toiviainen, Saku (sairaalapastori)
09 2340 2060, saku.toiviainen@evl.fi

Toppari, Helena (perheneuvonta)
09 2340 2592, helena.toppari@evl.fi

Turtiainen, Asta (diakonian päällikkö, yhteinen seurakuntatyö)
09 2340 2516, asta.turtiainen@evl.fi

Ullgren, Ulla (sairaalasielunhoito)
050 402 0786, ulla.ulgren@hel.fi

Uusitalo, Sanna (oppilaitospastori, yhteinen seurakuntatyö)
050 596 5417, sanna.uusitalo@evl.fi

Vuorelma-Glad, Päivi (varhaiskasvatussihteeri, yhteinen seurakuntatyö)
09 2340 2508, paivi.vuorelma-glad@evl.fi

Työnohjaajat Vantaan seurakunnissa

Hilska-Salonen, Hellevi (perheneuvoja)
hellevi.hilska-salonen@evl.fi

Hyry, Matti (kirkkoherra, Hämeenkylän seurakunta)
matti.hyry@evl.fi

Kahenvirta, Tuomo (rekisteripäällikkö)
tuomo.t.kahenvirta@evl.fi

Korpela, Tarja (johtava kasvatuksen pastori)
tarja.korpela@evl.fi

Koskelin, Juhani (johtava perheneuvoja)
juhani.koskelin@evl.fi

Leverin, Laura (pastori, Rekolan seurakunta)
laura.leverin@evl.fi

Ruotsalainen, Paula (perheneuvoja)
paula.ruotsalainen@evl.fi

Saarinen, Jari (työpaikkapappi)
jari.saarinen@evl.fi

Suonsivu, Terhi (näkövammaistyön diakoni)
terhi.suonsivu@evl.fi

Valve, Katri (johtava diakonia- ja yhteiskuntatyön asiantuntija)
katri.valve@evl.fi

Heinonen, Leena (sairaalapastori)
leena.r.heinonen@evl.fi

Hanhisuanto, Matti (sairaalapastori)
matti.hanhisuanto@evl.fi

Rantala, Kirsi (yhteisen seurakuntatyön johtaja)
kirsi.m.rantala@evl.fi

Vatanen, Pirjo (johtava sairaalapastori)
pirjo.vatanen@evl.fi

Muut työohjaajat Helsingin hiippakunnan alueella

Korpela, Markus (sotilaspastori)
markus.korpela@mil.fi

Merikanto-Timonen, Susanna (asiantuntija, Kirkkohallitus)
susanna.merikanto-timonen@evl.fi

Paananen, Terhi (asiantuntija, Kirkkohallitus)
terhi.paananen@evl.fi

Palmu, Harri (turistipappi)
turistipappi.rodos@evl.fi

Työnohjaajat Porvoon rovastikunnassa

Kaajava, Riitta (kappalainen, Porvoon suomalainen seurakunta)
riitta.kaajava@evl.fi

Martikainen, Kari (diakoni, Agricolan suomalainen seurakunta)
kari.martikainen@evl.fi

Salmi, Pontus (kirkkoherra, Porvoon suomalainen seurakunta)
pontus.salmi@evl.fi

Tuovinen, Kari (kirkkoherra, Pornaisten seurakunta)
kari.tuovinen@evl.fi

RIPPIKOULUKONSULTIT HELSINGIN HIIPPAKUNNASSA

Pastori Margit Helin
Vantaankosken seurakunta
margit.helin@evl.fi
p. 050 310 7401

Kirkkomuusikko Kari Härkönen
Kannelmäen seurakunta
kari.harkonen@evl.fi
p. 050 430 9029

Pastori Seija Knuutila-Loukonen
Malmin seurakunta
seija.knuutila-loukonen@evl.fi
p. 050 468 7278

Nuorisotyönohjaaja Varpu Koivunen
Lauttasaaren seurakunta
varpu.koivunen@evl.fi
p. 050 380 3523

Pastori Miika Kolari
Haagan seurakunta
miika.kolari@evl.fi
p. 050 3802 314

Nuorisotyönohjaaja Jemina Korkiamäki
Pornaisten seurakunta
jemina.korkiamaki@evl.fi
p. 040 5863 577

Pastori Antti Kupiainen
Askolan seurakunta
antti.kupiainen@evl.fi
p. 0400 199 839

Pastori Tinja-Mari Lammila
Töölön seurakunta
tinja-mari.lammila@evl.fi
p. 050 577 3863

Nuorisotyönohjaaja Katja Muranen
Malmin seurakunta
katja.muranen@evl.fi
p. 050 3409 056

Nuorisotyönohjaaja Jari Oksanen
Porvoon suomalainen seurakunta
jari.oksanen@evl.fi
p. 0400 494 039

Pastori Niina Pihlajamaa
Vartiokylän seurakunta
niina.pihlajamaa@evl.fi
p. 050 3379 542

Nuorisotyönohjaaja Iris Sotamaa
Vantaan seurakuntayhtymä
iris.sotamaa@evl.fi
p. 050 378 0318

Pastori Ilmari Syrjälä
Helsingin seurakuntayhtymä
ilmari.syrjala@evl.fi
p. 050 3544 629

Kanttori Teija Tuukkanen
Kirkkohallitus
teija.tuukkanen@evl.fi
p. 040 1425 175

Pastori Terhi Viljanen
Tikkurilan seurakunta
terhi.viljanen@evl.fi
p. 050 310 6824

KANSAINVÄLINEN TYÖ

Olemme osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Hiippakuntamme alueella asuu paljon eri kieli- ja kulttuuritaustaisia ihmisiä – kansainvälisyys on keskuudessamme ja arjessamme. Kansainvälistä työtä elävät todeksi, toteuttavat ja innovoivat niin työntekijät, vapaaehtoiset, luottamushenkilöt kuin seurakuntalaisetkin.

Kannustamme hiippakuntamme seurakuntia yhä enenevään missionaarisuuteen, ekumeniaan, uskontodialogiin sekä monikieliseen ja monikulttuuriseen työotteeseen. Seurakuntien kansainvälisyyden tukena ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viralliset lähetysjärjestöt ja Kirkon ulkomaanapu, joista useilla on myös toimistonsa hiippakuntamme alueella. Tärkeä yhteistyötaho on seurakuntayhtymät ja niiden kansainvälinen työ. Toimimme yhteistyössä myös Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Helsingin ekumeenisen toimikunnan, Merimieskirkon, Uskot-foorumin sekä monien muiden järjestöjen ja hiippakuntamme alueella toimivien kristillisten seurakuntien ja kirkkokuntien kanssa. Anglikaaninen kirkko on yhteistyökumppanimme Porvoon sopimuksen ja paikallisten sopimusten perusteella. Heiltä voi pyytää konsultaatioapua ja ideoita erityisesti kansainvälisyyteen.

Helsingin hiippakunnalla on kaksi ystävyyshiippakuntaa:

Voit lukea kuulumisia Wales-yhteistyöstä tämän linkin kautta.

Namibian evankelis-luterilaisen kirkon Läntisen hiippakunnan piispa Veikko Munyika kävi tapaamassa piispa Laajasaloa helmikuussa 2019.

Piispa Laajasalo allekirjoitti St.Asaphin hiippakunnan piispan Gregory Cameronin kanssa ystävyyshiippakuntasopimuksen kesäkuussa 2019.

Lue hiippakunnan uutiset!

Kiertokirjeessä on ajankohtaisia asioita Helsingin hiippakunnan tapahtumista, koulutuksista ja hallinnosta.
LUE KIERTOKIRJE
     
TILAA KIERTOKIRJE

Lue hiippakunnan uutiset!

Kiertokirjeessä on ajankohtaisia asioita Helsingin hiippakunnan tapahtumista, koulutuksista ja hallinnosta.
LUE KIERTOKIRJE
TILAA KIERTOKIRJE