Diakoneja kirkon alttarilla

Diakonian virkaan vihkimystä voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon (sosionomi AMK diakoni tai sairaanhoitaja AMK diakonissa) ja ovat saaneet työnantajaltaan vokaation eli kutsun diakonian virkaan.

Vihkimystä hakevalla tulee olla työpaikka jossakin Helsingin hiippakunnan seurakunnassa vähintään puolen vuoden ajaksi. Tämän lisäksi diakonian virkaan voidaan vihkiä sellainen henkilö, joka toimii kirkon, kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, jonkin yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa osallistuen sovittavalla tavalla kirkon tehtävän toteuttamiseen.

Helsingin hiippakunnassa diakonian virkaan vihkimys järjestetään kerran vuodessa. Seuraava diakonian virkaan vihkimys on Helsingin tuomiokirkossa sunnuntaina 6.11.2022. Vihkimystä haetaan hiippakunnan hakulomakkeella. Hakemukseen kuuluvat liitteet on mainittu lomakkeessa. Vihkimyksen hakemisesta on sovittava työnantajan kanssa, joka kutsuu vihittävän palvelukseensa diakonian tehtäviin.

Ennen vihkimystä järjestetään ordinaatiovalmennus, jossa käsitellään hengellisen työntekijän identiteettiin, kirkon työhön, diakoniaan ja kutsumukseen liittyviä teemoja. Valmennus on työtehtävä ja siihen osallistutaan työajalla. Päätöksen ordinaatiokoulutukseen ottamisesta ja diakonian virkaan vihkimisestä tekee piispa.

Syksy 2022

  • Vokaatio ja diakonian virkaan vihkimysanomus tuomiokapitulissa viimeistään ma 5.9.2022.
  • Ordinaatiovalmennuksen aloittavien tutustumiskeskustelu ke 5.10.2022.
  • Ordinaatiovalmennus alkaa ke 5.10.2022.
  • Ordinaatiopubliikki pidetään ke 2.11.2022.
  • Messu ja papiksi ja diakonian virkaan vihkiminen Helsingin tuomiokirkossa su 6.11.2022 klo 10
diakoneja jakamassa ehtoollista