Nimikirja

Nimikirjaa pidetään kirkon (kirkon keskusrahaston ja kirkkohallituksen), tuomiokapitulien, seurakuntien, seurakuntayhtymien viranhaltijoista ja työntekijöistä. Lisäksi nimikirjaa pidetään kaikista papeista, myös niistä, jotka eivät ole papin virassa.

Nimikirjaotetta tarvitaan aina haettaessa papin virkaa seurakunnassa, seurakuntayhtymässä hiippakunnassa tai kirkon keskushallinnossa. On myös hyvin suositeltavaa, että nimikirjaotetta käytetään yleisesti työnhaussa.

Nimikirjan tarkoituksena on antaa työnantajalle luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa työntekijöistä ja viranhaltijoista. Tällaisena se palvelee myös työntekijää. Nimikirjaote vastaa osittain työtodistusta. Nimikirja nauttii ns. julkista luotettavuutta eli siinä esitettyä tietoja ei tarvitse erikseen todentaa. Siksi nimikirjaan merkitään vain todisteellisesti esitettyjä tietoja.

Voit tilata nimikirjaotteen osoitteesta helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Mainitse, mihin tarkoitukseen tarvitset otetta.

Mitä nimikirjaan merkitään?

Nimikirjaan merkitään nimikirjalain sallimia tietoja.

 • kaikki tutkinnot
 • vähintään 2 ov. / 4 op. / 50 h kestävä kirkon, valtion tai kunnan järjestämä tai maksama koulutus
 • muu koulutus, joka on kestoltaan 5 ov / 10 op / 180 h
 • pätevöitymiskoulutus (pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto, ylempi pastoraalitutkinto)
 • oikeudet ja valat (pappisvihkimys, lehtorin oikeudet, tuomarinvala)
 • työ- ja virkasuhteet
 • työnteon keskeytykset perusteineen
 • kielitaito
 • huomattavat luottamustehtävät (mm. eduskunta ja hallitus, kunnanvaltuusto ja -hallitus, kirkolliskokous, hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli, kirkkohallitus, kirkkovaltuusto ja -neuvosto, seurakuntaneuvosto, varajäsenyyksiä ei merkitä)
 • arvonimet ja kunniamerkit
 • rangaistukset ja tuomiot
 • sivutoimiluvat

Pappien ja lehtorien nimikirjaan täydennetään tuomiokapitulissa kaikki tiedot, jotka perustuvat tuomiokapitulin päätöksiin tai jotka tulevat tuomiokapituliin tiedoksi. Tällaisia tietoja ovat:

 • papiksi vihkiminen sekä lehtorin- ja pappisoikeudet
 • viranhoitomääräykset papin virkaan sekä oikeutukset järjestöjen palvelukseen
 • irtisanoutumiset
 • virkavapaudet perusteineen
 • sivutoimiluvat
 • kirkolliskokouksen ja hiippakunnan luottamustehtävät
 • rovastin arvo
 • pastoraalitutkinnot ja kirkon koulutuskeskuksen koulutukset

Muut tiedot perustuvat henkilön itsensä tuomiokapitulille toimittamiin asiakirjoihin.