Ota yhteyttä!2021-11-16T09:43:51+00:00

Yhteystiedot

  • Bulevardi 16 B, V kerros
    00120 Helsinki

  • Kapituli on auki vain sopimuksen mukaan. Asiointi pyritään hoitamaan ensisijaisesti sähköisiä välineitä käyttämällä.

Mediayhteydenotot Helsingin hiippakunnan piispaan ja tuomiokapituliin sekä valokuvat ja logot oheisen linkin kautta:

MEDIALLE

Työntekijät

Teemu Laajasalo
Teemu LaajasaloPiispa
Ulla Paananen
Ulla PaananenPiispan sihteeri
p. 050 567 0664
Satu Huttunen
Satu HuttunenPiispan erityisavustaja
puh. 040 551 5851

Ritva Saario
Ritva SaarioLakimiesasessori
– neuvonta, oikeudelliset ja hallinnolliset asiat, KIRVESTES
– istunnon jäsen ja esittelijä
– hallinnon pastoraali

puh. 040 728 4672

Reijo Liimatainen
Reijo LiimatainenHiippakuntadekaani
– pastoraalikoulutus: ordinaatiokoulutus, pastoraalitutkinto, johtamiskoulutus, ylempi pastoraalitutkinto
– istunnon jäsen ja esittelijä
– piispantarkastusten valmistelu

puh. 040 503 5876

Anniina Himberg
Anniina HimbergNotaari
– neuvonta, papiston henkilöstöhallinto
– tuomiokapitulin istunnon vireillä olevista asioista tiedottaminen, istunnon esittelijä
– nimikirja-asiat
– pappistilanne, rekrytointi

puh. 040 8252 596

Hanna Remes
Hanna RemesHiippakuntasihteeri
– kanttorien työn tukeminen
– hiippakunnallinen jumalanpalveluselämä ja kirkkomusiikkityö

puh. 040 593 1148

Mari Mattsson
Mari MattssonHiippakuntasihteeri
– kirkon alan opiskelijat
– yhteistyö kirkon alalle kouluttavien oppilaitosten kanssa
– työelämäyhteydet oppilaitosten ja seurakuntien välillä
– seurakuntaharjoittelu

puh. 050 343 8108

Jessiina NurmelaTalous- ja hallintosihteeri
puh. 050 5131035
Satu HimanenTalous- ja hallintosihteeri
puh. 040 688 1464
Salla Poropudas
Salla PoropudasHiippakuntasihteeri
– kirkon alan opiskelijat
– yhteistyö kirkon alalle kouluttavien oppilaitosten kanssa
– työelämäyhteydet oppilaitosten ja seurakuntien välillä
– seurakuntaharjoittelu

Virkavapaalla 1.1.-31.12.2021

Muut yhteystiedot

Pappisasessorit

Pappisasessorin tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessori osallistuu muun muassa tuomiokapitulin istuntoihin ja piispantarkastuksiin. Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.

Hannu Pöntinen
Hannu PöntinenPappisasessori
Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra.

Tuomiokapitulin pappisasessori 1.1.2018-31.12.2023.

p. 050 310 7577

Rippikoulukonsultit

Helsingin hiippakunnan rippikoulukonsulttien yhteystiedot löytyvät täältä.

Työnohjaajat

Helsingin hiippakunnan työnohjaajien yhteystiedot löytyvät täältä.

Laskutusosoite

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin laskutusosoite (11.10.2021 alkaen)

Kirkon Palvelukeskus
Kirkon keskusrahasto
003701189503
PL 5018
02066 DOCUSCAN

Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029

Lisääthän laskuun viitetiedoksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ja tieto yhteyshenkilöstä.

Sähköpostiosoite laskuille: kkr.pl5018@xbs-salo.com

Verkkolaskuosoite: 003701189503

Pyydämme toimittamaan laskut yllä olevien laskutustietojen mukaisesti. Vanha laskutusosoite ei ole enää käytössä.

Laskutuksen ja taloushallinnon asioissa lisäkysymyksiin vastaavat vs. talous- ja hallintosihteerit Satu-Sinikka Himanen puh. 040 688 1464, satu-sinikka.himanen@evl.fi ja Jessiina Nurmela puh. 050 513 1035, jessiina.nurmela@evl.fi

Medialle

Satu HuttunenPiispan erityisavustaja
Piispa Teemu Laajasaloa ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia koskevat mediayhteydenotot.
puh. 040 551 5851

Kuvia piispa Teemu Laajasalosta median käyttöön löytyy Kirkon kuvapankista.

Helsingin piispan, hiippakunnan ja tuomiokapitulin logoja voi pyytää Satu Huttuselta.

Tietosuojaselosteet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on laadittava kaikista henkilörekistereistä tietosuojaselosteet. Tältä sivulta voi nähdä tuomiokapitulin henkilörekisterien selosteet pdf-tiedostomuodossa. Tietosuojaselosteet ovat myös luettavissa tuomiokapitulin virastossa.

Jokaisella on oikeus julkisuuslain ja tietosuoja-asetuksen nojalla tarkistaa itseään koskevat tiedot tuomiokapitulin rekistereistä ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista sekä tietojen poistamista niistä rekistereistä, joiden kokoamisen oikeusperuste on suostumus, kun tietojen käyttötarkoitusta ei enää ole. Tuomiokapitulille säädettyjen tehtävien hoitamiseen liittyvien rekisterien tietojen poistamista rajoittaa rekisteritietojen käyttötarkoituksen jatkuminen edelleen. Pääosa eri rekistereissä olevista henkilöistä ovat tuomiokapitulin ja seurakuntien henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja eri verkostoissa toimivia henkilöitä. Yksityisiä henkilöistä koskevia tietoja on asianhallintajärjestelmässä oleva tiedot, kun henkilö on pannut asian vireille tuomiokapitulissa.

Lue hiippakunnan uutiset!

Kiertokirjeessä on ajankohtaisia asioita Helsingin hiippakunnan tapahtumista, koulutuksista ja hallinnosta.
LUE KIERTOKIRJE
     
TILAA KIERTOKIRJE

Lue hiippakunnan uutiset!

Kiertokirjeessä on ajankohtaisia asioita Helsingin hiippakunnan tapahtumista, koulutuksista ja hallinnosta.
LUE KIERTOKIRJE
TILAA KIERTOKIRJE