Helsingin hiippakunnan pappisasessorin vaalin alustava tulos 12.12.2018

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaalissa enimmät äänet on saanut Meilahden seurakunnan seurakuntapastori (Haagan seurakunnan vt. kirkkoherra) Hilkka Niemistö, 92 ääntä. Vaali on toimitettu keskiviikkona 12.12.2018 Helsingin tuomiorovastikunnassa sekä Huopalahden, Malmin, Vartiokylän, Vantaan ja Porvoon rovastikunnissa.

Pappisasessorin vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit ja lehtorit. Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Alustavan ja tarkistamattoman tuloksen mukaan Helsingin hiippakunnan pappisasessorin vaalissa on annettu ääniä seuraavasti:

Ääntä
Tiina Ahonen 78
Marketta Antola 9
Arto Antturi 22
Leo Glad 2
Minnamari Helaseppä 2
Paulos Huang 6
Martti Häkkänen 17
Jyrki Kaukanen 1
Suvi-Päivi Koski 5
Kalle Kuusniemi 12
Hilkka Niemistö 92
Pirkko Poisuo 4
Pontus Salmi 4
Sakari Toiviainen 3
Pirjo Työrinoja 5
Antti Yli-Opas 9
282

 

Hylättyjä tai epäselviä ääniä annettiin 11. Äänestysprosentti oli 30,9 %.

Vaalin tulos on alustava ja tarkistamaton. Tulos tarkistetaan ja todetaan Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 19.12.2018 iltapäivällä. Tarkistettu vaalin tulos julkaistaan istunnon jälkeen hiippakuntatiedotteella.

Pappisasessori Tiina Ahosen ensimmäinen asessorikausi päättyy 28.2.2019.